Work of students

In een wereld die voortdurend verandert moet een ontwerper zich steeds weer kunnen verhouden tot nieuwe vragen. Het is niet genoeg een mooi product of ruimte te ontwerpen die iets zegt over vandaag. Vandaag is immers snel achterhaald. Met die snelheid van veranderingen moet de ontwerper op zoek gaan naar de grenzen van het bekende omdat het onbekende zich snel voordoet. Deze nieuwe werkelijkheid vraagt om een andere ontwerper dan voorheen: werkend vanuit een onderzoekende en open houding.

IN_architecture stimuleert studenten daarom op zoek te gaan naar de grenzen van zichzelf en de grenzen van het vakgebied.

De studenten van de AD doen dit door gezamenlijk een thema te onderzoeken waarna ze individueel een conceptueel interieurontwerp in een bestaand gebouw ontwerpen.

De studenten van de BA formuleren hun eigen afstudeeropgave met als doel vooruit te lopen op de vragen van morgen. Niet primair om vernieuwend te zijn maar te reageren op een nieuwe werkelijkheid.

Finals 2021 AD

Chantal Kluitman
Chantal Kluitman
Chantal Kluitman

Chantal Kluitman

Destructieve bescherming

Door overmatig social media gebruik en de toegepaste algoritmes krijg je een overdaad aan vergelijkbare berichten te zien en geen andere genuanceerdere invulling van je feed. Dat is gestuurde destructieve bescherming: je wordt afgeschermd voor andere invloeden. Als ontwerper en social media gebruiker vind ik dat we de macht van sturing op social media moeten bestrijden. Deze sturing zorgt ervoor dat we ons bevinden in een eigen parallelle werkelijkheid. Destructie of bescherming. In welke werkelijkheid bevind jij je?

Met mijn ontwerp wil ik de discussie openen over dit probleem. Door de online werkelijkheden visueel en voelbaar te maken. De werkelijkheden zullen elkaar nooit ontmoeten en staan soms haaks op elkaar. Daardoor ontstaat er een frictie tussen de werkelijkheden. De geschiedenis van de patronage in Zaandam blijkt terug te keren. Want hier werden vanaf 1952 – de tijd van de Koude Oorlog- munitiepatronen gevuld en opgeslagen. En als een patroon wordt afgeschoten kennen we allemaal de gevolgen…
De frictie die toen ontstond in de patronage is nu op een vergelijkbare manier digitaal weer actueel. Zodat de discussie IN_beweging komt en er andere genuanceerdere invloeden ontstaan.

Bregje Hoogenbosch
Bregje Hoogenbosch
Bregje Hoogenbosch

Bregje Hoogenbosch

Verborgen water

Een gevoel van vrijheid en zorgenloosheid ervaar ik als ik over de Houtribdijk rijd van Enkhuizen naar Lelystad. Dankbaar voor de plek waar ik woon. Nederland staat bekend om de unieke manier van omgaan met water. Ik ben mij gaan verdiepen in het water en de dijken in Nederland. Hoeveel vrijheid water mij ook geeft; het is tegelijkertijd ook een bedreiging. Door de stijging van de zeespiegel komt het water steeds hoger te staan. Rijkswaterstaat heeft verschillende toekomstscenario’s gemaakt. Mijn visie op het water is dat we de verandering moeten accepteren.

‘’Laten we meebewegen met de stijging van de zeespiegel’’.

De vrijheid, de bedreiging en mijn toekomstvisie heb ik vertaald in de ruimte. Ik heb een pad gecreëerd dat leidt naar de verschillende plekken. Wanneer je binnenkomt ervaar je een gevoel van vrijheid. Het licht dat van boven naar beneden komt en het water dat je rondom ziet. Via een trap in een helix vorm ga je naar een hooggelegen plateau waar je uitzicht hebt over het terrein. Zo hoog zouden we leven als het water onze kant op komt. Een plek van bewustwording. Naar beneden kijkend zie je het huidige waterniveau. Via een andere helixtrap in symmetrie met de opgaande trap loop je naar beneden. Hier is de bedreiging van het water voelbaar. Je kunt ervoor kiezen om het water in te lopen om te ervaren wat water fysiek met je doet.

Brenda Ferreira dos Santos
Brenda Ferreira dos Santos
Brenda Ferreira dos Santos

Brenda Ferreira dos Santos

VERBONDEN ZIJN MET GEBORGENHEID

Wat doen interieurs met ons in tijden van pandemie? En in hoeverre kan de vormgeving en materialisering van ruimtes de oorzaken en gevolgen van claustrofobie beïnvloeden. De focus ligt op de persoonlijke ruimte die vervreemd wordt als gevolg van deze angst. Voor buitenlandse studenten die een opleiding in Nederland komen volgen lijkt deze pandemie nog lastiger te zijn. Hierbij wil ik een plek creëren waar zij kunnen studeren en zich verbonden voelen met andere studenten. Het gaat om geborgenheid vinden in kleine oppervlaktes, want claustrofobische aspecten spelen een minder grote rol als je je veilig, vertrouwd en verbonden met een ander voelt.

Charmanie Bansie
Charmanie Bansie
Charmanie Bansie

Charmanie Bansie

Het is mijn schuld, het is mijn eigen schuld.

Deze perceptie hebben jongeren met schuldproblemen vaak waardoor ze een gebrek aan eigenwaarde ervaren. Voor mij als ontwerper betekent eigenwaarde een ervaring met trots die versterkt wordt naarmate je verder komt in je ontwikkeling. Daarom heb ik een storytelling-ontwerp gemaakt in De Patronage waarbij het versterken van eigenwaarde onder schuldjongeren het doel is.

Deze jongeren doorlopen vijf fases waarbij gelaagdheid het uitgangspunt is. In de laatste fase, Het hart van De Patronage, bescherm ik de jongeren met de Scoby-koepel. Het materiaal Scoby - een zelfgroeiende gist-bacterie- is vergelijkbaar met onze huid als beschermlaag. Met deze storytelling wil ik de jongeren motiveren om het gesprek aan te gaan en beweging te zetten in hun situatie om zo hun eigenwaarde te versterken.

Lieke van der Kolk
Lieke van der Kolk
Lieke van der Kolk

Lieke van der Kolk

Vrijheid binnen het kader

“Samen bouwen aan een visionaire woonvorm”

We bevinden ons op het moment in een woningcrisis. Er is een woningtekort en tot 2030 wil de overheid een miljoen woningen bij laten bouwen. Met mijn ontwerp wil ik laten zien dat we leegstand kunnen inzetten om het woningtekort op te vangen en om interessante woonvormen te creëren. In de gemeente Zaanstad staan 560 (bedrijfs)panden leeg. Dit is opgeteld 230.000 m2 aan oppervlakte die zou kunnen worden ingezet voor wonen. Als jonge ontwerper voel ik mij geroepen om te laten zien wat we hier mee kunnen doen. Dit ontwerp biedt een alternatieve bouwmodule aan die met respect voor het bestaande gebouw flexibel en gezamenlijk wonen mogelijk maakt.

Maram Munfakh
Maram Munfakh
Maram Munfakh

Maram Munfakh

Cultureshock

Recovery

Mijn afstudeerwerk is gericht op (kinderen van) vluchtelingen die door oorlog, armoede of andere redenen in Nederland terecht zijn gekomen. Deze mensen hebben een heel ander beeld van de Nederlandse samenleving en ervaren een cultuurshock als ze hier aankomen. Ik heb dit zelf ondervonden toen ik een paar jaar geleden gevlucht ben uit Syrië. Ik kwam in Nederland, en had totaal geen idee hoe het leven er hier uit zag. Mijn doel voor deze ruimte is een plek te creëren, die gericht is op kinderen met dezelfde cultuurshock, en hen op een kunstzinnige manier kennis te laten maken met de cultuur, zodat zij een betere kans krijgen in de Nederlandse maatschappij. Vanaf hier begint hun nieuwe start, en kunnen ze een mooie toekomst tegemoet gaan.

Nadia Abel Moaty
Nadia Abel Moaty
Nadia Abel Moaty

Nadia Abel Moaty

Verwerken zonder woorden

Kindermishandeling is een epidemie. Niet alleen tijdens de kindertijd, maar hun hele verdere leven hebben de slachtoffers ervan kwetsbare plekken. Zo veel is anders ná mishandeling.

Wij leven in een tijd waar we heel veel belang hechten aan het gesproken woord, maar praten is niet voor iedereen de beste uitlaatklep. Veel mensen vinden antwoorden in een eigen taal die ze ontwikkelen: in tekenen, schilderen, beeldhouwen, theater, in dans enzovoort.

Mijn ontwerp is bedoeld voor slachtoffers van kindermishandeling, waarin de ruimte de mogelijkheid biedt om het trauma dat is opgelopen tijdens de kinderjaren een plek te geven op een ‘onbesproken’ manier. Deze ruimtes voor verwerking zijn vertaald vanuit de emoties, maar ook de lichaamsbeweging die je laat zien. Emoties zoals boosheid, verdriet, schuld en angst. Emoties die gevoeld worden tijdens de mishandeling. Door middel van je lichamelijke taal geef je de emotie opnieuw betekenis, en laat je je lichaam het trauma vertellen, om vervolgens een begin te kunnen maken met de verwerking.

Noa Veeningen
Noa Veeningen
Noa Veeningen

Noa Veeningen

HOUVAST

In de randstad hebben de mensen vaak behoefte aan rust en stilte. Veelal wordt dit ver van huis gezocht. In de beweeglijke wereld zoeken mensen naar houvast en innerlijke rust. Ze willen authentiek leven en niet op een automatische piloot meegevoerd worden in de sleur van het bestaan. Waarom kan dit niet dichtbij huis zijn? Ik heb een spirituele ruimte ontworpen voor de mensen die deze houvast zoeken. In deze plek voor retraite wil ik aansporen tot yoga, lezen, schrijven, wandelen, het bijwonen van een lezing of even helemaal niks. Er kan overnacht worden om volledig een stap uit het dagelijks leven te kunnen zetten.

Tamar Groenesteijn
Tamar Groenesteijn
Tamar Groenesteijn

Tamar Groenesteijn

Wilskracht

IN_Beweging naar een vast ritme

Veel studenten leiden -zeker in tijden van een pandemie- aan wilsuitputting. Wilsuitputting is een gevolg van het opraken van al je wilskracht, want daar zit een limiet op. In De Patronage heb ik een negental units ontworpen. In deze units kunnen studenten die last hebben van wilsuitputting een aantal dagen logeren. De bedoeling is dat ze tijdens hun verblijf een vast ritme opbouwen zodat ze van wilsuitputting weer wilskracht kunnen maken. Na het verblijf is het de bedoeling dat de studenten het vaste ritme hun eigen omgeving kunnen toepassen; een leven met wilskracht!

Maurits van de Water

Maurits van de Water

Design by making

Finals 2021 BA

Anne Smink
Anne Smink

Anne Smink

De actieve werkplek

Tijdens deze pandemie hebben mensen meer behoefte om te bewegen. Bewegen is gezond, geeft vrijheid en plezier. Dit wil ik voor iedereen mogelijk maken tijdens het werk.

Het analyseren van bewegingen tijdens het voetbal heeft tot mijn ontwerp geleid. Het werken wordt een spel waarin een omschakeling zit.

Het ontwerp verbindt het lichaam aan de werkplek door middel van een pak waaraan banden en elastieken vastzitten. Hiermee zet het ene lichaamsdeel het andere aan tot beweging. Door deze omschakeling kom je in de wereld van het spel. Het zorgt voor ontspanning en betere concentratie in je werk.

Annemieke Haaksman
Annemieke Haaksman

Annemieke Haaksman

Plek van samenkomst

Ik maak een stadsmeubel. Een herkenningspunt in de openbare ruimte waar mensen samen kunnen komen. Het stadsmeubel sluit aan bij mijn opvatting dat de huidige kerkbouw niet meer past bij de huidige maatschappij. De mens heeft meer behoefte aan eigen vrijheid en flexibiliteit wat de huidige kerkbouw niet kan bieden vanwege haar strakke en strenge uiterlijk. In het ontwerp is de kern van het geloof teruggebracht naar drie kernwoorden: samenkomen, verhalen delen en zingen. Het ontwerp is op een manier gebouwd waardoor de natuur, zoals wind en zon, direct van invloed zijn op de bezoekers. Ondanks de religieuze achtergrond van het stadsmeubel blijft het voor iedereen toegankelijk

Bryand Prinsen

Bryand Prinsen

De leefkamer

Overmaat aan iets is altijd slecht, en zo ook wanneer we het hebben over comfort. In mijn project de leefkamer probeer ik middels een tijdlijn vast te leggen waar comfort overhand heeft genomen op onze gezondheid. Om zo middels een serie reacties ondersteund door mijn scriptie: hoe kan het losbreken van comfort zorgen voor een vitaler leven? Een casestudy huis te ontwerpen die gericht is op een nieuw soort leefruimte waarin comfort wordt losgelaten en discomfort ons vitaliteit weet te bieden.

Celin Rohrig
Celin Rohrig

Celin Rohrig

Componenten ten behoeve van de herinrichting behandelingscentra anorexia nervosa

Voor mijn afstudeerproject richt ik mij op de herinrichting van klinieken waarin patiënten met anorexia nervosa worden behandeld. Om de inhoudelijke lading van het onderwerp te dekken presenteer ik de ruimtelijke herinrichtingscomponenten in de vorm van een boek. Centraal staan hierbij het verhinderen van ongewenst imitatiegedrag en het verminderen van de overmatige fixatie op het functionele en ‘hygiënische’ lichaam in de architectuur. Door een antropomorfe vormentaal probeer ik de gemoedsbewegingen van patiënten onbewust positief te beïnvloeden. In de ruimtelijke componenten licht ik verweringsprocessen en onregelmatigheden bewust uit om het contrast tussen de architectuur en het imperfecte menselijke lichaam te verkleinen

Daniek Busch
Daniek Busch
Daniek Busch

Daniek Busch

House Bonding

In de huidige huurwoningbouw is het soms lastig om je snel thuis te voelen. Daardoor is er een soort kloof ontstaan tussen de bewoner en zijn huis, deze wil ik herstellen doormiddel van een bouwpakket van textiel voor in de huurwoning. Het is een systeem dat zonder schroeven te monteren is. De bewoner kan met deze installatie zelf ruimtes creëren, zo heeft hij meer keuzes om de woning eigen te maken. Doordat de palen waar de stof aan vast hangt gemakkelijk vast en los te maken zijn van het plafond, kan de huurder het systeem verplaatsen naar hoe hij het wil veranderen. Ik hoop het op deze manier gemakkelijker te maken voor de bewoner om sneller een band te krijgen met zijn huis.

Didi van Wolfswinkel
Didi van Wolfswinkel
Didi van Wolfswinkel

Didi van Wolfswinkel

Case study: A house for two extreme opposite characters

Onze huidige samenleving wendt zich tot de extraverte mens en schuift de introverte mens aan de kant. In dit ontwerp streef ik naar een utopie om de hedendaagse maatschappij aan te zetten tot verandering.

Het huis fungeert als case study waarin de twee geliefden samenwonen, waarin de bewegingspatronen als theater en het huis als architectuur zich met elkaar vervlechten. Door middel van kostuums die het verlangen en het libido uitdrukken wordt de relatie tussen de ‘karakters’ versterkt en wordt de verbinding met de faciliteiten gelegd. Er spelen twee scenes: de ochtend en de avond

Esmée Wechgelaer
Esmée Wechgelaer
Esmée Wechgelaer

Esmée Wechgelaer

Huis als prothese

Door fysiek contact te maken met je omgeving leer je waar je lichaam eindigt en de omgeving begint. Je moet contact maken met je omgeving om jezelf beter te leren kennen en meer aandacht te krijgen voor jezelf in je lichaam. Daarentegen worden onze huizen te ruim. De gangen in nieuwbouw huizen zijn 1.10m breed. Doordat het huis zo ruim is hebben we nog maar amper de neiging om de omgeving aan te raken. Mijn meubels zorgen ervoor dat de gang of de doorgang van de deur smaller wordt waardoor je meer contact maakt tussen het huis en het lichaam.

Esmeralda Dunnewind
Esmeralda Dunnewind
Esmeralda Dunnewind

Esmeralda Dunnewind

Wonen met minimale grens tussen mens, dier en natuur

Als ontwerper onderzoek ik hoe de kloof tussen mens, dier en natuur verkleind kan worden. Uit mijn experimentele onderzoek kwam naar voren dat de fysieke grens tussen ons moet worden geminimaliseerd. Door samen te wonen met dieren is het mogelijk een constante en vanzelfsprekende fysieke en mentale verbinding met dier en natuur te ervaren. In het ontwerp zijn de woonfuncties minimaal afgescheiden van elkaar en de buitenwereld, waardoor je altijd een interactie met het dier en de woning aangaat. De woning wordt een middel om de balans te herstellen en te onderhouden in onze relatie tot dier en natuur, waarin we als gelijken naast elkaar leven.

Funda Beyribey

Funda Beyribey

Zorgpersoneel

Door de COVID-19-pandemie heeft het zorgpersoneel het momenteel heel druk. Voor mijn afstuderen heb ik ruimtes ontworpen waarin de verzorgenden zowel lichamelijk als mentaal tot rust kunnen komen tijdens het werk. Om vanuit het perspectief van de verzorgden te kunnen kijken heb ik interviews met hen afgenomen. Negen van de tien ondervraagden gaven aan dat ze tijdens de pauze niet voldoende konden uitrusten.

Aan de hand van de informatie heb ik het pauzemoment onderverdeeld in drie categorieën: de route, de korte pauze en de lange pauze. De routing binnen het ziekenhuis bestaat uit de gangen daarin heb ik de nieuwe routing voor het zorgpersoneel gecreëerd. Even anders lopen en niet geassocieerd worden met je werk kan ervoor zorgen dat je je frustratie of stress kunt uiten. Het tweede pauzemoment is de korte pauze, die houdt in dat je twee tot vijf minuten de tijd hebt voor jezelf, waarbij je kunt eten en/of drinken in een ruimte waar je niet wordt onderbroken door bezoekers of je collega’s. Het derde pauze-moment is de lange pauze waarin je bijvoorbeeld de mogelijkheid hebt om naar te buiten gaan zonder de eigen afdeling te verlaten. Als ontwerper denk ik dat architectuur effectief kan helpen om mensen tot rust te laten komen.

Julia Eikelenboom
Julia Eikelenboom

Julia Eikelenboom

Zintuiglijke balans

Als ontwerper sta ik voor orde en structuur. Deze ordeningsprincipe zorgt voor een Harmonieuze architectonische compositie die ervoor zorgt dat er op een fijne manier door de ruimte bewogen kan worden. Door middel van mijn interieurontwerp worden prikkels verlicht of opgewekt.

Het interieurontwerp is een plek waar jongeren met autisme meer zelfstandigheid kunnen ontwikkelen. Door middel van het verlichten en opwekken van de prikkels in hun ‘thuis’ wordt dit makkelijker gemaakt. Ze zullen de rust kunnen pakken op het moment dat zij dat nodig hebben zonder dat ze daar begeleiding bij nodig hebben.

Lisanne Leermakers
Lisanne Leermakers

Lisanne Leermakers

Eindwerk

De geschiedenis van de stad Rotterdam vormde de voeding voor een onderzoek waar vier ontwerpen uit zijn ontstaan. Reagerend op de bombardementen die in 1940 de stad troffen voeg ik met mijn ontwerpen een nieuwe laag aan de huidige tijd toe en geef ik vorm aan een soms onzichtbaar locatie gebonden verhaal. Een museum op de lijnbaan, op het Noordereiland een plek om te herdenken. Elk ontwerp heeft een ander verhaal en onderzoek naar architecturele principes, gericht op; constructie, compositie en detail. Hierdoor heb ik niet alleen ontworpen maar ook mijn methode als ontwerper kunnen onderzoeken.

Matthijs Langedijk
Matthijs Langedijk

Matthijs Langedijk

Wonen op water

Wanneer ik naar de architectuur van nu kijk, verbaas ik mij er weleens over hoe vormloos en ongeïnspireerd deze in de huidige tijd is. Als vormgever probeer ik de ervaring die de werelden van science-fiction, films en games vanaf het scherm bij mij oproepen in de werkelijkheid te realiseren. Het ontwerp “wonen op water” is ontworpen voor een toekomstig scenario waarbij de zeespiegel tot gevaarlijke hoogtes is gestegen en mensen noodgedwongen op het water moeten wonen.

Mienke Lieftink
Mienke Lieftink
Mienke Lieftink

Mienke Lieftink

Bay Window

Dit raamframe is ontworpen voor zelfstandig wonende studenten die zich met duurzaamheid willen bezighouden. Dit is ontstaan vanuit mijn eigen frustratie over mijn studentenkamer met enkel glas. Het ontwerp is op vele manieren aanpasbaar. Vanwege de positie bij het raam is het een prettige plek om aan de slag te gaan, of om juist te ontspannen. Op subtiele wijze zijn binnen dit frame mogelijkheden geplaatst om gewoontes duurzamer te maken. Zo kun je met dit frame inspelen op de weersomstandigheden, waardoor het in de woning aangenamer wordt. Het raamframe is hiermee een mooie toevoeging voor de woonplek.

Mijke Tonnon
Mijke Tonnon
Mijke Tonnon

Mijke Tonnon

Ruimtelijk theater voor de dialoog

Mijn ontwerp maakt een dialoog tussen mensen mogelijk. De objecten die ik ontwerp hebben ieder een eigen karakter. Je kunt dit karakter aannemen door op het object te gaan staan of zitten. De objecten gaan ook een relatie met elkaar aan en vormen samen een ruimtelijk theater. Door mezelf en de ander op een plek in de ruimte te plaatsen doorbreek ik een bepaalde hiërarchie en daarmee opent het gesprek. De sterke persoonlijkheid wordt plots een twijfelaar en de onzekere wordt een held. Het theater wordt in zijn gebruik architectuur, performance en een nieuw verhaal.

Milou van Dodewaard
Milou van Dodewaard
Milou van Dodewaard

Milou van Dodewaard

Aangename onrust in vervagende grenzen

Ik wil mensen rust kunnen geven ondanks de druk vanuit de samenleving, dit doe ik met behulp van VR en desoriëntatie. Als we minder grip hebben op onze omgeving zullen we minder proberen grip op onze eigen emoties te krijgen. Mijn meubel en virtuele ruimte werken samen om de grens tussen de werelden te doen vervagen maar ook om flexibiliteit te geven aan de betekenis die iemand aan de omgeving geeft. In plaats van druk door standaarden in onze wereld gaat intuïtie de hoofdrol spelen in de ervaringen van ruimtes.

Nicole Bijlsma

Nicole Bijlsma

Een openbaar thuis

Mijn ontwerp is een plek in de openbare ruimte waar we thuis kunnen zijn. Het is het thuis waar we ons geborgen, veilig en stabiel voelen, als gevolg van de elementen: het dak, de muur en de vloer. Het venster zorgt voor het contact. De elementen zorgen voor grenzen tussen binnen en buiten. In de ruimte bewegen we ons. Als we ergens verblijven is het een plek. Mijn ontwerp is zowel een plek als een ruimte. Door het verrichten van handelingen maken we een plek ons eigen, ons thuis. Van mij is binnen en privé. Van de Ander is buiten en openbaar.

Niels Plakmeijer

Niels Plakmeijer

Werkplek voor een chaoot

Als chaotische werker wordt het voor mij telkens lastiger om structuur in mijn werk te krijgen. Een werkplek moet op verschillende manieren aanpasbaar zijn naar werkzaamheden, en switchen tussen werkzaamheden zo makkelijk mogelijk maken om snel tussen taken te wisselen. In mijn ontwerp probeer ik deze manier van werken te stimuleren waarbij het makkelijker is om te werken aan meerdere werkzaamheden. Het aflopende werkblad is zo gemaakt dat dit ervoor zorgt dat je moet opruimen. Wanneer je toch wat wilt wegzetten zijn er twee extra kleinen bladen waarmee je tussen werkzaamheden kan switchen. Je kan de werkplek geheel aanpassen op de verschillende werkzaamheden en houdingen die je wilt.

Olivier van Dam
Olivier van Dam
Olivier van Dam

Olivier van Dam

Refuge

Met de huidige pandemie nemen burn-out klachten drastisch toe. Door de lockdown is onze actieradius verkleint waardoor we continu in complexe en dichtbevolkte steden aanwezig zijn.

De geschiedenis van de mens heeft zich voor het overgrote deel afgespeeld in de natuur. Omdat dit diep geworteld in onze oorsprong ligt blijken wij hier beter te gedijen én meer tot rust te komen.

De ‘Refuge’ biedt de mogelijkheid om jezelf tijdelijk af te zonderen en offline te zijn. De stad wordt verlaten en verruilt voor een eenvoudig onderkomen in een natuurlijke omgeving.

Rabia Baskaya
Rabia Baskaya

Rabia Baskaya

Sturend bewegen

Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen onvoldoende bewegen; vooral bij jongeren blijkt het gebrek aan beweging groot te zijn wat kan leiden tot obesitas. Daarom heb ik een case study gedaan waarin jongeren gestimuleerd worden om actiever bezig te zijn. Ik vind dat er in de toekomst aanpassingen moeten worden gedaan in de bouw van scholen om bewegen aan te sporen; op deze manier wordt obesitas onder jongeren aangepakt. Uit mijn onderzoek naar hoe ik jongeren meer zou kunnen laten bewegen kwamen vijf methodes naar voren. Deze methodes zorgen ervoor dat er op een speelse manier bewogen wordt.

Tessa Lucas
Tessa Lucas
Tessa Lucas

Tessa Lucas

Thuisloosheid

De moderne revolutie heeft ervoor gezorgd dat gestandaardiseerde woningbouw, ontworpen voor de bewoner, de norm zijn geworden. Het afstudeeronderzoek bekritiseert deze manier waarop we gestandaardiseerde woningbouw realiseren en stelt de aangenomen standaarden ter discussie. Op verschillende vlakken ondervindt het hoe we thuisloosheid, het niet kunnen toe-eigenen van een woonplek, in de toekomst kunnen verbannen. Het interieur van houten blokken, verzachtende matten en een flexibel doek zorgt ervoor dat de connectie tussen de woning en het individu toeneemt. Zodoende wordt het mogelijk om de bewegingsvrijheid binnen het strenge woonkader te vergroten.

Finals 2020 AD

Eline Flick
Eline Flick

Eline Flick

Digitale melk

De Melkfabriek in Arnhem produceerde voor meer dan 100 jaar consumptiemelk. In 2003 sloten haar deuren. Door met melk te werken wilde ik iets teruggeven aan de fabriek en haar geschiedenis. Ik heb een plek gecreëerd waar kan worden stilgestaan bij het verleden met een blik op de toekomst; een recycleproces waarin melkrestanten via een transportband worden omgezet in een nieuw soort bio plastic. Hiervan print een 3D robotarm elementen in de ruimte die als een groeiend organisme de fabriek langzaam weer overneemt. Zo wordt melk weer verbonden met de oude fabriek.

Jesse Monteiro
Jesse Monteiro

Jesse Monteiro

Space between life and death

In Nederland kennen wij een progressief beleid ten aanzien van euthanasie. Dit beleid is echter vooral gericht op de juiste juridische uitvoering van het beleid. Er is weinig aandacht voor het rouwproces en de locatie waar de euthanasie plaatsvindt. Zonder afbreuk te doen aan de behoefte van geborgenheid en vertrouwd heb ik een omgeving ontwikkeld waarin aandacht is voor alle facetten van afscheid nemen. Hierdoor blijft de plek waar geleefd is een plek van herinneringen aan het leven en minder aan de dood.

Jessy Esselink
Jessy Esselink

Jessy Esselink

Een sprong in het onbekende

Als afstuderende student loop ik vaak met een onzeker gevoel rond omtrent de uitdagingen na de opleiding. Waar en hoe zal ik terecht komen? Deze sprong in het onbekende is spannend en ik wilde hiervoor een leerzame tussenstap creëren zodat die sprong gezamenlijk met andere studenten te nemen is. In de ruimte die ik heb ontworpen komen afstuderende studenten en alumni samen en delen op een interactieve en speelse manier kennis. De studenten worden uitgedaagd om hun eigen ruimte te creëren aan de hand van mijn ontworpen bouwstenen. Daarnaast kan er met loopcoach door een ruimte met vertroebelt gezichtsveld en vertekent perspectief gewandeld worden om de student uit te dagen keuzes te maken in een onbekende situatie.

Laura Evers
Laura Evers

Laura Evers

Zintuiglijk pad: over dementie en ruimte

Dementie: verbindingen tussen omgeving, jezelf en naaste vervagen…ik ben ervan overtuigd dat je als ontwerper een bijdrage kan leveren aan een ruimtelijke omgeving die een positief effect heeft op mensen met dementie en ik vind het belangrijk dat mensen met dementie, maar ook hun naaste een veilige plek ervaren. Een plek die verbindt en waar ze zich gelijkwaardig voelen. Hiervoor heb ik mij gericht op het prikkelen van de zintuigen voelen, zien en horen. Door de tactiele eigenschappen van de wanden en verschillende geluiden komen herinneringen naar boven die zorgen voor nieuwe dialogen met jezelf, je omgeving en de ruimte.

Magdolin Karyakouz
Magdolin Karyakouz

Magdolin Karyakouz

Een Nieuw Begin

Vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld hebben vaak te maken met een vervreemding van het eigen lichaam, gevoel en denken. Deze vrouwen zijn de verbinding met zichzelf kwijt. Na het verlaten van de vrouwenopvang begint voor hun een nieuw hoofdstuk. Maar dit is niet altijd makkelijk. Trauma’s, die zijn ontstaan door fysieke en/of mentale mishandeling zijn nog (onbewust) aanwezig.
Vanuit mijn achtergrond als sociaal cultureel werker wil ik een plek creëren waar deze vrouwen hun gedachten, gevoelens en lichaamssensaties weer leren waar te nemen door middel van lichaamsgerichte psychotherapie en zo met zichzelf in verbinding komen.

Marjolein van der Heiden
Marjolein van der Heiden

Marjolein van der Heiden

Posttraumatische stress-stoornis

Posttraumatische stress-stoornis is een lange stressreactie op een traumatische gebeurtenis, waar vaak moeilijk over gesproken wordt. Het gaat gepaard met het gevoel van onmacht, angst en herhaaldelijke herinneringen. Het is de meest voorkomende beroepsziekte onder politieagenten. Voor deze groep wilde ik een ruimte ontwerpen zodat zij hun verhaal kunnen vertellen.

De ruimte is ingedeeld in fases, volgens de verschijningsvormen van PTSS: onmacht, angst en herinnering. Deze zijn metaforische vertaalt naar ruimtelijke elementen, structuur en licht.

Elke fase staat in verbinding met een oase die zich in het midden van de ruimte bevindt, waar rust ervaren kan worden. Een oase van groen in een dichte omgeving.

Mirjam Kempe
Mirjam Kempe

Mirjam Kempe

De Heldenreis. Pesten: Verbinden in plaats van bestrijden

Vanuit mijn eigen ervaringen met pesten heb ik een looproute ontworpen voor scholieren gebaseerd op de Hero’s Journey theorie van Joseph Campbell. De scholieren zullen worden opgeroepen een avontuur aan gaan in een filmische setting. Ze doorlopen verschillende scenes waarin de confrontatie wordt aangegaan met het thema en de eigen rol in pestsituaties. Door samen tot oplossingen te komen, zal iedereen het einde bereiken als held. Het doel van deze looproute is pester en slachtoffer nader tot elkaar te laten komen en omstanders in verbinding te brengen met een pestsituatie.

Rick Schneider
Rick Schneider

Rick Schneider

Ik improviseer, ontdek mijn nieuwe ik

Na lang te hebben gewerkt kan je eindelijk met pensioen. Je hele dag indeling valt ineens uit elkaar… (eenzaamheid) Hier heb ik mij 7 jaar geleden in verdiept om voor de gepensioneerde iets te bieden waardoor ze uit de realiteit kunnen stappen om nieuwe verbindingen te leggen met zichzelf en de omgeving. De Bridge club Weesp. Nu heb ik het een stap verder genomen door de gasten toneel te laten spelen, een improvisatie show, onder het genot van een drankje en een bitterbal. Vier elementen die in het spel verwerkt zijn om je nieuwe ik te vinden.

Resultaat dag indeling valt uit elkaar.? Wat nu?

Na lang te hebben gewerkt kan je eindelijk met pensioen. Je hele dag indeling valt ineens uit elkaar Deze nieuwe situatie kan voor een gepensioneerde niet leuk zijn, daarom ben ik 7 jaar geleden een bridge club gestart om deze doelgroep op een speelse manier een te geven aan hun dag ., de Bridge Club Weesp. In mijn ontwerp ga ik nu een stap verder door de gepensioneerde improvisatie theater te laten spelen. Met hulp van de vier toneel elementen ópen, soepel, gedreven, rust komen er nieuwe verbindingen tot stand met zichzelf en elkaar. Dit alles onder het genot van een drankje en een bitterbal.

Siyao Yu
Siyao Yu

Siyao Yu

Levende bibliotheek

Ondanks dat een groot deel van ons leven online afspeelt, wordt de kwaliteit van leven bevorderd door offline contact. Dit contact verbindt ons en maakt gelukkig. Wat als de ruimte zelf dit contact kan bevorderen, uitlokken of in scene zetten? De Coberco Blieb is een openbare bibliotheek met visie op de toekomst. Door middel van een applicatie en artificial intelligence past de bibliotheek zich aan de behoeftes van de gebruikers. Wij leren van de bibliotheek en de bibliotheek leert van ons.

Finals 2020 BA

Mark Steenbergen
Mark Steenbergen
Mark Steenbergen
Mark Steenbergen

Mark Steenbergen

Ongeleid projectiel

Wat een bewegend woon-object zijn unieke definitie geeft, is dat het een ongeleid projectiel is. Een ding wat zijn eigen weg gaat en onvoorspelbaar beweegt, hoewel het toch in patronen draait en op de impulsen van de wind beweegt. Je moet elke dag opnieuw je huis zoeken waardoor je uit de vanzelfsprekendheid wordt gehaald die je dagelijks hebt en zo herwaardering krijgt voor je woonplek. Het object kan transformeren: met het zeil omhoog vangt die veel wind en waait het huis gemakkelijk weg, het is dan een ongeleid projectiel; met het zeil omlaag wordt er een schuilplaats gecreëerd om in te kunnen wonen.

Ynske Leenders
Ynske Leenders
Ynske Leenders
Ynske Leenders

Ynske Leenders

Mensen maken de stad

Door de technologische ontwikkeling kunnen we bijna alles vanuit huis en zijn we minder afhankelijk van elkaar. Zelfs voor interactie met anderen hoeven we de deur niet uit. Verliezen we hierdoor de connectie met onze omgeving?

In mijn werk ben ik op zoek naar manieren om mensen te verbinden. Ik heb winkelcentrum Holtenbroek in Zwolle zodanig ingericht dat er plekken ontstaan waar je niet ontkomt aan interactie. Hierdoor maak ik in het winkelcentrum ruimte voor het ontstaan van gebeurtenisplekken waarvoor je je cocon wil verlaten. Plekken die vragen om er terug te komen, de ander te ontmoeten of te herkennen en de draad weer op te pakken.

Miléna Keizer
Miléna Keizer
Miléna Keizer
Miléna Keizer

Miléna Keizer

Mens en keuken verbinden

Tegenwoordig zijn de meeste keukens ontworpen vanuit een praktisch opzicht, voor gemakkelijke installatie en gestandaardiseerde massaproductie. 
 In plaats daarvan ontwerp ik juist voor de mens en niet voor de fabriek. Het belangrijkste doel van het ontwerp is om gebruiker en keuken met elkaar te verbinden.

Elk keukenelement heeft zijn eigen verhaal, vorm, temperament, gebruik en ervaring. Op deze manier verbind ik mens en keuken, door het daadwerkelijk iets menselijks te geven.

Kristian Riemersma
Kristian Riemersma
Kristian Riemersma
Kristian Riemersma

Kristian Riemersma

Zien en gezien worden

Dans is de taal waarmee ik spreek en heeft mij tot de ontwerper gemaakt die ik nu ben. Dans heeft voor mij de deuren geopend. Daardoor ben gaan groeien en opbloeien. Ik ging sterker in mijn schoenen staan en begon weer meer van het leven te genieten. Zo’n ontwikkeling gun ik iedereen. Door dans te gebruiken als ontwerpmethode zie ik een weg daartoe en wil ik mijn ervaringen delen. Daartoe zet ik middelen in uit de dans: tijd, kracht, ruimte en lichaam. Door bewust om te gaan met de tijd ga ik snel of vertraag ik, door kracht, geef ik mij over aan de zwaartekracht of gebruik ik al mijn energie om ervan te vluchten. Elk lichaamsdeel beweegt op zichzelf en is tegelijk verbonden met de andere lichaamsdelen. Verder speelt het een rol waar ik mij in de ruimte naartoe beweeg, of ik stil sta of alle kanten uitren. Als ontwerper wil ik de ander laten genieten, hem of haar even uit de dagelijkse nu halen en terug laten komen bij zichzelf. Ik doe dat door die ander in een onbekende situatie te zetten, waarin die nieuwe betekenissen kan vinden en hij of zij zichzelf in kan uitdagen. In de performativiteit zal iedereen de taal van het lichaam ervaren en zich kwetsbaar op durven te stellen. Mijn doel is: vermaak als voorstelling en bijdragen aan ontwikkeling als ervaring en belangrijk voelen in de wereld.

Vera Rutten
Vera Rutten
Vera Rutten
Vera Rutten

Vera Rutten

Huis van de Muzikant

Het ‘Huis van de Muzikant’ is gebaseerd op instrumentale muziek. De individuele beleving van de luisteraar staat hier centraal, er ontwikkelt zich een persoonlijk verhaal. Net als in de muziek moet ruimte gevoelens oproepen. Met het huis wil ik laten zien wat architectuur je kan vertellen. Bij het ontwerpen heb ik gebruik gemaakt van mijn eigen muzikaliteit. Het spelen van muziek creëerde een mentale ruimte om mij heen. Het luisteren naar muziek liet mij kleuren en vormen zien. Door die te gebruiken, kan het ‘Huis van de Muzikant’ een ruimtelijke sensatie en het gevoel van de muziek uitbeelden.

Isla Hofman

Isla Hofman

De stiekeme schoonheid van het transformatorhuisje

Het is enorm belangrijk om in een geglobaliseerde samenleving bewoners zich verbonden te laten voelen met hun leefomgeving. Daarbij moet de eigenheid van de omgeving worden gerespecteerd en herinnerd. Vanuit deze bevinding heb ik ervoor gekozen om in mijn afstudeeropgave transformatorhuisjes een nieuw uiterlijk te geven. Hierbij heb ik besloten om in drie verschillende Zwolse wijken, Aa-landen, Holtenbroek en Assendorp, één huisje aan te pakken. Mijn uitganspunt daarbij was de identiteit van de plek. Ik onderzoek die identiteit vanuit de geografische en culturele context. Door mijn eigen observatie van de wijk (ik), de inbreng van inwoners (zij) en bestaande data van de wijk (het) samen te voegen, is het uiterlijk van ieder huisje ontstaan en verbonden met de omgeving waar het in staat. De belangrijkste bronnen waren mijn bezoeken aan de wijken, de enquêtes en cijfers van de gemeente. Daarbij heb ik om de huisjes heen plekken gecreëerd waar de wijkbewoners ook iets kunnen ondernemen. Dit is eveneens gebaseerd op het onderzoek wat ik heb gedaan. Identiteit terugzien en ervaren in architectuur is voor mij een must in de huidige wereld, waarin gebouwen van over de hele wereld op elkaar gaan lijken en er geen verbinding meer is met de omgeving.

Michel Kelder
Michel Kelder
Michel Kelder
Michel Kelder

Michel Kelder

Architectuur als levend wezen


Als ontwerper beschouw ik architectuur als tijdelijke gebeurtenis en onze woonruimte als een ruimte die met het leven mee groeit en beweegt. Het lopend huis is als een ‘’levend wezen’’ ontworpen, als woonruimte voor 1 persoon. Het heeft een harde schil met een zachte kern die de enkele bewoner tegen een ruige landschap beschermd, de overstroomde stad in de branding. Bij extreem natuurgeweld of andere vormen van gevaar kan de bewoner, door lichamelijke inspanning, het huis verplaatsen naar en veiligere, droge ondergrond. Hier aangekomen kan het huis zich openvouwen en een woonomgeving vormen door de beschermende schil open te vouwen.

Suzanne Pack
Suzanne Pack
Suzanne Pack
Suzanne Pack

Suzanne Pack

Bezoekerscentrum binnen het stedelijke landschap

Je voelt het zonlicht op je gezicht, de wind door je haren en ervaart het gevoel van vrijheid. Een samensmelting met de omgeving om je heen. Iets dat wij in ons dagelijks leven tussen de bakstenen en glazen gevels kunnen missen. In mijn ontwerpen zoek ik naar een manier om in de architectuur een directe natuurervaring mogelijk te maken. Het bezoekerscentrum binnen het stedelijk landschap van Rotterdam legt een nieuwe laag aan op de stedelijke context. Door de focus te leggen op het toetreden van de weersinvloeden ontstaan bijkomende kansen: nieuw leven en het ontdekken van de stedelijke biodiversiteit.

Mara Beijering
Mara Beijering
Mara Beijering
Mara Beijering

Mara Beijering

Sensoff

Vanuit een handgemaakt detail ontwerp ik naar een groter geheel en onderzoek de mogelijkheden van het materiaal. Hierbij is textiel een steeds belangrijkere rol gaan spelen in mijn ontwerpen. Door gebruik te maken van stoftechnieken, zoals het maken van vouwen of plooien, kan ik ruimtelijkheid met textiel creëren of suggereren. Die flexibiliteit en tactiliteit van textiel kan onze behoefte naar bescherming, intimiteit en flexibiliteit bevredigen, in tegenstelling tot de bestaande architectuur Mijn ontwerp biedt zo’n textiele ruimte voor mensen met migraine, zoals ik zelf. Aspecten als houding, filtering van licht en geluid, groen licht en verkoeling zijn hierbij essentieel.

Instagram @marabeijering

 Celine Saas
 Celine Saas

Celine Saas

Licht van troost; een geboortecentrum en crematorium

Voor mij als persoon is de wereld om mij heen een inspiratiebron. De wereld is door mijn ogen gevuld met prachtige fenomenen die zijn ontstaan door de mens en de natuur. Deze ervaar ik als bijzonder. Voor mijn afstuderen wilde ik dan ook een bijzonder moment een plek geven.

Het Licht van Troost is een ruimte waar mensen zowel het levenslicht voor het eerst zien als waar zij afscheid van een leven nemen. Het project is gesitueerd in Texel waar er voorheen geen plek was om deze betekenisvolle gebeurtenissen plaats te laten vinden.

Het gebouw heeft een kern waar verleden (crematorium), heden (personeelsruimte) en toekomst (kraam- en verloskamers) samenkomen. Het geboortecentrum is in de duinen gegraven om dichtbij Moeder Aarde te staan. Het crematorium staat in het landschap, omringd door de natuur. Door je in de buitenlucht te begeven stroomt er vrijwel meteen nieuwe energie door je lichaam, wat zorgt dat je donkere of onnodige gedachten beter kunt plaatsen en/of loslaten. Zo heb ik de Texelaars de kans gegeven om op het eiland te bevallen en waardig afscheid van hun geliefden te nemen.

Tjitske Hartstra
Tjitske Hartstra
Tjitske Hartstra
Tjitske Hartstra

Tjitske Hartstra

De stad van de toekomst

Hoe zou de toekomstige stad eruit zien? De toekomstige stad wordt een drukke stad. De wereldbevolking zal in 2050 toenemen tot ongeveer 9,8 miljard mensen, waarvan 70% in steden gaat wonen. De manier waarop we onze steden vormgeven is daarom belangrijker dan ooit. Tijdens de lockdown van Covid-19 zien we dat steden meer ruimte creëren voor mensen en minder voor auto's. Door steden autovrij te maken creëren we meer ruimte waar we ons kunnen focussen op de kwaliteit van de openbare ruimte. We kunnen ons richten op het creëren van meer ruimte voor biodiversiteit, het stijgende water als gevolg van klimaatverandering en het creëren van meer woningen voor mensen die moeten migreren vanwege klimaatverandering. In mijn afstudeerproject schets ik verschillende scenario’s voor het centrum en een buitenwijk van Zwolle in 2050.

Paul Reedeker
Paul Reedeker
Paul Reedeker
Paul Reedeker

Paul Reedeker

The Inter-pavilion

Voor mijn afstudeerproject in het Sonsbeekpark Arnhem heb ik een gebouw ontworpen dat ruimte biedt voor een beeldententoonstelling en tegelijkertijd het openbare karakter van dit park behoudt. In dit project vind ik het belangrijk dat de ruimte voldoende aanzet geeft tot het voortzetten van de traditie van de beeldentuin, de paviljoens, het samenkomen van mensen en daarnaast mijn idee van architectonische principes laat zien. Het idee voor dit gebouw berust op de taal van deze verschillende verhalen die dankzij dit gebouw samen kunnen komen. Door intentioneel met deze fysieke en mentale subjecten om te gaan, heb ik een lichamelijk objectieve ervaring gecreëerd die inspireert tot een subjectieve gewaarwording.

Ruimte, object en mens zijn hier constant in gesprek met elkaar.

Anne ter Mull
Anne ter Mull
Anne ter Mull
Anne ter Mull

Anne ter Mull

Ontvankelijkheid vergroten voor de kleine dingen in de openbare ruimte

Ik liep door de stad Zwolle met mijn hoofd vol verschillende gedachten. De zon scheen kort en fel door de wolken de straat in. Op de gevel zag ik ineens een gekleurde licht vlek, die langzaam van vorm en intensiteit veranderde en vervolgens verdween. Hierdoor keek ik opeens met meer aandacht en een open houding naar mijn dagelijkse omgeving. Met mijn blik omhoog gericht, liep ik langzaam verder en zag op dezelfde muur roest vlekken, deze waren ontstaan door waterdruppels. Gewoonlijk zou ik hieraan voorbij gelopen zijn, maar nu viel het kleine me juist op.

De ontvankelijke houding naar de dagelijkse omgeving wil ik met mijn ontwerpen stimuleren bij de gebruiker, zodat we in onze snelle, drukke maatschappij stil kunnen staan bij de dingen om ons heen en een moment van zijn hebben. Op die manier kunnen we met een onbevangenheid onze omgeving intenser beleven, hebben we meer aandacht voor kleine dingen en kunnen we ons weer verwonderen.

Met het afstudeer project heb ik een methode ontwikkeld om de ontvankelijkheid te stimuleren op elke willekeurige plek in een stad. Dit heeft geleid tot drie verschillende ontwerpen waarvoor drie fascinaties belangrijk waren: het ontdekken, de sensatie van het struinen door de buitenruimte en het observeren van kleine dingen.

Hilda Wijnen
Hilda Wijnen
Hilda Wijnen
Hilda Wijnen

Hilda Wijnen

Het prikkelarme plein

Omdat deze tijd een tijd is waar prestatiedruk veel aan de orde komt, heb ik een plek voor de studenten van Hogeschool Windesheim ontworpen waar je letterlijk kan weglopen van dagelijkse prikkels. Een plein waar de activiteit van het lopen centraal staat. Door het bewandelen van dit plein focus je je automatisch op de bewegingen die je maakt tijdens het lopen, wat je helpt om meer controle te krijgen over je ademhaling en je gedachten los te laten. Dit zorgt ervoor dat jij je meer kan ontspannen. Het is een mogelijkheid om jezelf op te laden, om vervolgens weer optimaal deel te kunnen nemen aan de wereld om ons heen.

Eva Visch
Eva Visch
Eva Visch
Eva Visch

Eva Visch

Rethinking Closeness

Tijdens COVID-19 lijkt nabijheid ver weg. Vastgelegde routes nemen controle over onze beweging door de ruimte. Plexiglas-  en beeldschermen voelen koud aan. Ik merk dat contact in de vorm van alleen zien en horen niet voldoet. Men wil de warmte en beweging voelen van de ander.

Door te werken vanuit huis ben ik opzoek gegaan naar zachtere manieren van afschermen. Een afscherming die geen afstand creëert maar een plek wordt voor nabijheid en aanraking.

In een samenleving waarin controle en perfectie het hoogste doel lijkt zoek ik als ontwerper naar een meer humane manier van ruimte maken, een die intuïtief en zacht aan voelt.

Door mijn eindwerk te richten op nabijheid in tijden van COVID-19 veranderde mijn werk net als de leefregels per moment.

Yolanda Hettema
Yolanda Hettema
Yolanda Hettema
Yolanda Hettema

Yolanda Hettema

Spelend wonen

“Ik zie het leven als een speelplaats, waar er ruimte is om te gaan ontdekken.”

Spelen is een manier om de wereld te verkennen. Hierin kan je eigen keuzes maken en nieuwe dingen uitproberen. Het spel laat ons vrijheid ervaren.

Het spelend wonen gaat over een huis wat spel uitdaagt. Er ontstaat een interactie tussen ruimte en lichaam, waarbij je als bewoner steeds weer moet nadenken over hoe je beweegt. Er wordt gevraagd om steeds weer creatief na te denken. Hoe ga ik met de ruimte om? Wat is er mogelijk? Op die manier draagt spelen bij aan je ontwikkeling.

Finals 2019 AD

Annemieke Haaksman

Annemieke Haaksman

Krachtige fragiliteit

Wij zijn zo kwetsbaar als een pasgeboren baby. Naar mate we groeien vergeten we soms hoe kwetsbaar we kunnen zijn. Dit is een vervreemding, omdat we dit niet meer gewend zijn. Wanneer je bewust wordt van deze fragiliteit kan het je kracht worden. De laatste jaren is er een stijging van psychische klachten en mentale druk onder studenten. Door letterlijk afstand te nemen van de druk krijgen de zintuigen ruimte om weer waar te nemen, jezelf beter te kennen en je eigen grenzen te zien. Deze groep heeft een sterke behoefte aan continuïteit, duidelijkheid en veiligheid. Dit is duidelijke terug te zien in de indeling van de kamer die meegaat in de structuur van de dag. Daarnaast bevindt er een ruimtelijk structuur in het gebouw die jou bescherming biedt in o.a. het trappengat.

Anne Radstake

Anne Radstake

Ik kan je niet helpen de zorg te laten gaan, ik wil je ontlasten om door te kunnen gaan.

De Nederlandse bevolking vergrijst. De oudere generatie blijft tegenwoordig langer thuis wonen en blijft achter in dezelfde omgeving, terwijl de ruimtewens op hogere leeftijd anders is. Het recht zorg is in Nederland dramatisch veranderd. Het verkrijgen van de juiste zorg duurt langer. En wanneer er dan eindelijk zorg beschikbaar is, is dit niet altijd een verbetering van het dagelijks leven maar bestaat het vooral uit het hoogst noodzakelijke. ‘Door dit beleid rust het grootste deel van de zorg op mijn schouders; ik,de mantelzorger. Naast de zorg voor mijn geliefde heb ik een eigen leven dat ook doorgaat. Mijn gezin, mijn werk, mijn hobby’s en mijn vrienden waar ik eerder de tijd voor had, blijven belangrijk en hebben aandacht nodig. Aandacht die ik onvoldoende kan geven. Naast alles en iedereen om mij heen wil ik graag tijd voor mijzelf. Mantelzorger zijn is zwaar. Zwaarder dan bedoeld en zwaarder dan verwacht’. Door gebruik te maken van harde en zachte materialen, open en gesloten ruimtes en verschillende gebruikers te mengen, ontstaat er een plek die de mantelzorger ontlast. Er wordt een situatie van zorgen, ontzorgen en waardering gecreëerd. Een nieuwe mantel wordt gemaakt.

Bryand Prinsen

Bryand Prinsen

Vermengen van kennis

Er speelt veel uitwisseling tussen Duitse en Nederlandse studenten. Echter hebben deze vaak compleet verschillende ambities en dus opleidingen. Hierdoor zullen deze studenten niet snel een samenwerking aan gaan. Wanneer wij deze groepen toch samenbrengen en de confrontatie versterken ontstaat er een nieuwe stroom van kennis. Die deze jongeren op hun beurt weer kunnen delen met de lokale bevolking. Om zo gezamenlijk met een nieuwe kijk de problemen in de krimp-regio te kunnen behandelen.

Esmeralda Dunnewind

Esmeralda Dunnewind

De Dollard

Ik kom. Verdriet, angst, onmacht. Ik ga. Wederopbouw, trots, kracht. Ik ben. Veranderd, levend, vrij. Ik word. Een nieuw begin.

Ik wil mijn verhaal met jullie delen op een ruimtelijke manier. Ik neem je mee in mijn verhaal en leidt je door de silo. Aan het einde van mijn verhaal werp ik een blik op de toekomst. Dit zal een reactie bij je oproepen, waardoor je deze ervaring niet snel vergeet.

Femke Schraa

Femke Schraa

Spiritual lifecrisis retreat

Ik creëer een plek voor mensen met een levenscrisis. Door de ruimtelijke ervaring van rust wordt het bewustzijn van gevoel en lichaam versterkt.

Mensen vergeten vaak te luisteren naar hun lichaam en gevoel omdat ze zich te veel door hun gedachten laten leiden. Bij een levenscrisis worden mensen, vaak plotseling, geconfronteerd met zingevingsvraagstukken. Spiritualiteit is een goed middel bij een levenscrisis om je lichaam tot rust te laten komen en bewust in het nu te leven.

In krimpgebieden wordt alles minder: minder bewoners, minder voorzieningen. Het positieve effect is de toename van rust. In mijn ontwerp ontstaat een overgang van de drukke buitenwereld naar de rustige binnenkern. Met tegengestelde ontwerpelementen wordt dit zichtbaar gemaakt: van één grote naar meerdere kleine ruimtes, van direct naar diffuus licht, van verzadigde naar onverzadigde kleur en van grof naar glad materiaal.

Luuk Elfring

Luuk Elfring

Grens

Ik heb wel vrienden, maar ik zie ze niet Ik speel wel, maar ik voel het niet

Wil wel, maar kan niet alles geven Nog een level, nog heel even

Sport wel, maar ben nog steeds mager Wat is echt? De grens wordt steeds vager

De grens tussen virtueel en realiteit wordt steeds vager. Ik creëer een analoge ruimte waar kinderen met een beeldschermverslaving leren kind te zijn. Sociale en lichamelijke vaardigheden ontwikkelen op een speelse manier. Vrienden maken voor het leven, door samen creatief te zijn en te bewegen.

Mischa Hovius

Mischa Hovius

Ontmoeten

Kerkelijke gemeenten hebben te kampen met een krimpend aandeel van met name jeugd. De regio Noordoost Groningen heeft te kampen met krimp binnen de bevolkingsgroep als geheel. Krimp is op meerdere gebieden het thema in mijn afstudeerproject. Omdat geloof grensoverschrijdend is, heb ik een centrum ontworpen met als doel Nederlandse en Duitse christelijke jongeren samen te laten komen en te verbinden. Zij kunnen hier kort of lang verblijven, nieuwe inzichten krijgen en nieuwe vrienden ontmoeten.

Door de afgedankte graansilo om te turnen in een accommodatie voor religieuze jongeren ontstaat hier een plek van hoop en nieuw elan.

Nancy de Boer

Nancy de Boer

Duurzaamheid op de schaal van Richter

Wie denkt aan Groningen denkt aan aardgas. De gaswinning heeft een grote positieve invloed gehad in de provincie. Voortdurende aardbevingen en bodemverzakkingen zorgen echter voor een kanteling in de waardering en doen ons beseffen dat het winnen van fossiele brandstoffen eindig is. Net zoals een krimpregio kansen biedt om anders over de inrichting van ons landschap te gaan denken biedt de stopzetting ons de mogelijkheid om het draagvlak voor duurzame energie te vergroten.

De graansilo is de drager van de elementen die energie opwekken: zon, wind en water. Met mijn ontwerp wil ik deze non-fossiele energie zichtbaar en tastbaar maken. Binnen heb je een keuze voor het volgen van twee verschillende routes, een zintuiglijke en een technische route, een poëtische en een prozaïsche. Door middel van de twee invalshoeken wil ik dat bezoekers anders gaan nadenken over het opwekken van duurzame energie.

Rosa van Mossel

Rosa van Mossel

Vertraging

Alles gaat hier langzaam. Mijn eerste indruk van dit gebied was er een van vertraging. Waar vind je dit soort plekken nog? Stilte en traagheid is hier een ongekende kwaliteit. Om dit optimaal te ervaren heb ik een route ontworpen die je doet stilstaan bij het eindeloze uitzicht, een groeiende natuur, toevallig licht en de afwezigheid van mensen. De route begeleid je door de hele graansilo zonder deze ingrijpend te wijzigen. Elke ingreep – trap of geveldoorbraak kadert de verstilde momenten. Een duidelijk lijn tussen oud en nieuw en een tastbare herinnering. Stilte is hier voelbaar.

Tessa Lucas

Tessa Lucas

Meer bewegen: langer blijven wie we zijn

Vertraagde beweging Niets is zo gezond als regelmatig bewegen. Echter hoe ouder we worden, hoe minder we bewegen en dus ook: hoe minder gezond we worden. Er bestaat een duidelijke link tussen beweging en gezondheid, voor alle leeftijdsgroepen maar speciaal voor de oudere generatie. Voldoende lichamelijke beweging helpt het proces van ouder worden vertragen. Voor deze groep is wandelen de meest gebruikelijke vorm van lichamelijke activiteit. De openbare ruimte en de inrichting daarvan is van grote invloed op het in beweging komen van deze groep.
Met dit concept richt ik mij op het stimuleren van beweging op een laagdrempelige manier. In de ‘beweegtoren’ zijn de oefeningen in soepelheid, coördinatie en kracht afgestemd op dagelijkse activiteiten. Naast deze stimulans staat het ontmoeten centraal. Ontmoetingen tussen oud onderling en oud en jong. Bewegen en gezond oud worden is op die manier een vanzelfsprekendheid.

Finals 2019 BA

Irina Asaturyan

Irina Asaturyan

Escapisme

We leven in een hectische samenleving die veel van ons vraagt, soms te veel. Zo is het aantal meldingen van verwarde personen de laatste jaren fors gestegen in Nederland. Ook in Zwolle is het aantal met 50% toegenomen. De belangrijkste reden voor de stijging van het aantal verwarde personen, komt door de bezuinigingen van de gezondheidszorg. Het gaat vooral om kwetsbare mensen, die de grip op hun leven dreigen te verliezen en hulp nodig hebben. Fantasie en verbeelding kunnen helpen om te ontkomen aan de chaotische samenleving. Uit mijn onderzoek blijkt dat vooral verwarde mensen hier baat bij hebben. Daarom heb ik kleine openbare ruimtes ontworpen waar deze mensen zich terug kunnen trekken. Met behulp van dromen, literatuur en eigen tekeningen van fantasiewerelden heb ik deze ruimtes vormgegeven. Verwarde mensen kunnen hiernaartoe ‘vluchten’ en de rode noodknop inschakelen als ze hulp nodig hebben.

Zoey Benschop

Zoey Benschop

Ontwerpen door een filmische bril

Je kunnen identificeren met een karakter in een film, anderhalf uur wegdrijven in een spannend verhaal… we kennen het allemaal. De film is zo opgebouwd dat je steeds opnieuw geprikkeld wordt om verder te kijken. Dat aspect spreekt mij als ontwerper aan.

Maar wat doet de schuring van een functionele ruimte in combinatie met filmische aspecten? En wat heeft dat voor consequenties voor de architectuur van nu?

Het onderzoek naar film resulteerde in een case-study van een theater en ontmoetingsplek die de bezoeker stap voor stap ontdekt. Film maakt onder andere gebruik van verhaalstructuren (opbouw, spanningsboog, cliffhangers) maar ook van camerabewegingen en montage. Ik maak in het bijzonder gebruik van de gekaderde weergave, fragmentatie en perspectiefwisseling. Op die manier breng ik de filmische blik terug in mijn ontwerp. Deze aspecten zijn onder andere terug te vinden in mijn plattegrond.

De bezoeker loopt door mijn theater zoals een film.

Britt van Bijsterveld

Britt van Bijsterveld

Architectonisch textiel

‘’Textiel is altijd al een ondergewaardeerd product geweest in de architectuur. De gedachte dat textiel alleen als decoratie kan dienen wil ik doorbreken. Ik wil bewijzen dat textiel ook architectonisch kan zijn.’’ – Britt van Bijsterveld

Voor mij als ontwerper is textiel altijd al een belangrijk materiaal geweest. Twee aspecten spreken mij hierin vooral aan: allereerst de beweeglijkheid van het materiaal. Textiel is gemakkelijk te vervormen, vouwen, plooien en rekken. In mijn werk ondergaat textiel altijd een metamorfose, begint als platte lap en eindigt in een driedimensionale vorm. Daarnaast is tactiliteit een belangrijk aspect. Het gaat mij vooral om de zachte kant ervan, de warme uitstraling, die de mens een beschut gevoel geeft. Textiel is in staat het lichaam zo te omhullen dat het er bijna mee samenvalt en je het kunt zien als een tweede huid.

Textiel is een middel om mens en architectuur dichterbij elkaar te brengen.

Yasmin van den Brink

Yasmin van den Brink

Natuurlijk ervaarbare architectuur

Zuurstofrijke lucht in je longen, de wind door je haren, het zonlicht schijnt tussen de bladeren door, een gevoel van vreugde en ontspanning stroomt door je lichaam. De natuur heeft de mens veel te bieden wat we in de gebouwde omgeving niet kunnen evenaren. Als ontwerper stel ik mezelf de vraag: Hoe kunnen we ruimte als natuurlijk laten ervaren?

Na het analyseren van de natuur kon ik beter duiden wat we in de gebouwde omgeving missen. Zo biedt de natuur veel variatie in landschappen, zijn er diverse uitzichten en zijn natuurlijke structuren vrij en scheef gepositioneerd.

Deze kenmerken gebruik ik onder andere als uitgangspunt in mijn case study; het logeerhuis voor dementerende ouderen. Deze doelgroep komt weinig buiten maar heeft wel behoefte aan de helende werking van de natuur. In dit ontwerp geef ik antwoord op de ruimtelijke behoefte van de ouderen, op een manier die we als natuurlijk ervaren.

Neri van Burken

Neri van Burken

Als ontwerper ben ik choreograaf

Als ik dans ben ik me bewust van mijn lichaam en de ruimte daaromheen. Ik focus en word mij bewust van mijn gebaren, bewegingen en de ruimte die ik in neem. Mijn richtingsgevoel wordt versterkt en hoe ik me verhoud tot anderen ook. Ik ben waar ik ben en bij wat ik doe: bewegen.

Als ontwerper vind ik beweging ten opzichte van de ruimte interessant. Ik werk als een choreograaf. Een choreograaf stuurt de danser in beweging in de ruimte. Hij bedenkt op welk moment welke beweging uitgevoerd moet worden en in welk tempo dit gebeurt.

In het woonhuis zie je hoe de gebruiker danst. Door samenwerking tussen beweging en ruimtelijke elementen komt de choreografie tot stand. Door bijvoorbeeld het duwen, trekken, zwaaien, draaien en op de tenen lopen nodig ik als ontwerper de gebruiker uit om te dansen.

Claudia van Daatselaar

Claudia van Daatselaar

Transitiezones

Hoe bewegen mensen zich door openbare ruimten en hoe kan ik hen daarin sturen?

Deze vraag houdt mij als ontwerper bezig. In openbare gebouwen is namelijk niet altijd duidelijk waar je wel en niet mag komen. Daarom maak ik mijn ruimten zo, dat ik mensen help hun weg te vinden.

Op station Zwolle heb ik een ontmoetingsruimte ontworpen. Deze ruimte is verdeeld in zones. Er is een werk- en ontmoetingsruimte voor studenten en ’s avonds kunnen ook bezoekers lezingen bijwonen en een drankje nemen. Het moet dus duidelijk zijn welke zones voor welke doelgroep bedoeld zijn. Om dit te bereiken, creëer ik transitiezones die de gebruikers helpen om zijn of haar weg te vinden. Bij deze transitiezones is het belangrijk wat de ruimtelijke ingreep met je doet. Stoot hij je af of trekt hij je aan? Op deze manier reik ik de gebruiker een handleiding voor het gebouw aan.

Anneloes van Dijk

Anneloes van Dijk

Gevoel van aanwezigheid

Eenzaamheid is een veelvoorkomend probleem onder ouderen, maar ook onder andere alleenstaanden, zoals studenten. Zo geeft ongeveer de helft aan zich eenzaam te voelen én zijn er extreem eenzame mensen met slechts één keer per maand sociaal contact.

Veel alleenstaanden wonen in een grotere woning, die meer dan genoeg ruimte biedt voor een extra bewoner. In mijn ontwerp verbind ik twee mensen met elkaar, maar laat hen vooral in hun waarde: ieder een privé mét het gevoel van de aanwezigheid van de ander, zoals je vroeger, wanneer je in bed lag, het gebrom van je vaders stem door de vloer heen hoorde.

Ik heb verschillende modules ontworpen aan de hand van de aspecten zicht, beweging, geluid en licht. De gebruiker kan zowel keuzes maken tussen de modules, als binnen de modules. Elke module versterkt op zijn eigen manier het gevoel van aanwezigheid binnen een woning, om zo de eenzaamheid te verminderen.

Else Harmsen

Else Harmsen

Het gesprek

Het begint met een gesprek. De ontwerpmethode die ik heb ontwikkeld gaat erom dat ik de persoon waar ik voor ontwerp zo goed mogelijk leer kennen. Wat vind jij leuk om te doen? Wat zijn de dingen waar je moeite mee hebt? Op welke momenten kun je wat extra rust gebruiken?

Mijn ontwerpmethode is gebaseerd op een reeks gesprekken waar een overkoepelende ontwerpvraag uit voortvloeit. In de case study die ik nu heb gedaan is de hoofdvraag: ‘Hoe kan ruimte aansturen op zelfstandigheid?’ Wanneer je reikt naar je favoriete mok op de bovenste plank, kan je er bij zonder een krukje te hoeven pakken. Als je je eenzaam voelt, valt de schaduw van je geliefde op de vloer. Op het moment dat jij doucht, valt een lichtstraal de ruimte in.

Het begint met een gesprek en het eindigt met je nieuwe favoriete plek.

Marie Hong

Marie Hong

Seeing playfulness in a generation+ house

My final case study of the 3+Generation house was inspired by my previous project on the “Freedom of play” that focused on linking children, parents, and elderly in a public space through play.

Now the focus of the 3+Generation house brings a family of different age groups into a house in a city. While this is a common practice in some parts of Asia, this is relatively a new concept in the Western world. This brings me to fuse my background from Asia and my integration in the Netherlands, where in Asia we lack privacy in a generation home and in the Netherlands where there is a lot of privacy. Finding a balance between the 2, I imagine a house that changes as we age.

Marjolein Hoornenborg

Marjolein Hoornenborg

Natuur

Met het ontwerp van de ommuurde tuin en een speelplek stel ik mij de vraag hoe wij ons, als mens maar toch ook dier, positioneren ten opzichte van de natuur in de groene stad Zwolle.

Shayenne van der Kamp

Shayenne van der Kamp

Van Verhaal naar Architectuur

Ik wil de bezoeker laten herdenken, niet door te informeren maar door ze een ervaring te geven.

De slag om Arnhem was vanaf de eerste dag al gedoemd te mislukken. De geallieerden hadden zich met man en macht klaar gemaakt voor de strijd tegen de Duitsers.

Hotel Dreyeroord was de noordelijkste punt van het hoefijzervormige gebied tot aan de Rijn dat ze verdedigden. Door die vorm konden die geallieerden zich altijd terugtrekken over het water. Maar door inschattingsfouten werd wat een bevrijding had moeten zijn tot een groot drama.

Buurtbewoners vluchtten of probeerden ergens te schuilen. De overbuurjongen schuilde in de kelder van Hotel Dreyeroord, aan de overkant van de straat zag hij zijn zusje naast het huis. Bommen en granaten werden gegooid. Ze werd geraakt door een scherf van een granaat. Hij zag voor zijn ogen hoe zijn zusje stierf. Lijken van geallieerden en Duitsers opgestapeld tot aan de ramen van Dreyeroord.

Suzanne Koolman

Suzanne Koolman

Anonimiteit

Ken je dat? Dat je soms even anoniem zou willen zijn? Dat je niet als individu gezien wilt worden, die voortdurend het beste uit zichzelf moet halen? Als iemand die voortdurend in de schijnwerpers staat en beoordeeld wordt op haar kwaliteiten?

Soms zou ik op willen gaan in de omgeving, net als de berg Sainte-Victoire in één van de schilderijen van Paul Cézanne. In het schilderij zit een tweedeling, het landschap heeft allemaal groen- en bruintinten. En de berg, die eigenlijk bij het landschap hoort, is opgebouwd met blauwtinten zoals de lucht. Door de structuur van vlakken en kleuren is de berg opgegaan in de lucht, zichtbaar, maar niet opvallend. Ik zou me graag voelen als de berg Sainte-Victoire.

Door middel van een handgeweven laag tussen mij en het publiek, laat ik het effect van de Sainte-Victoire werkelijkheid worden. Ik laat mezelf optisch opgaan in de omgeving. Om zo anonimiteit mogelijk te maken.

Jantine Nagel

Jantine Nagel

Actualisering van monumenten

Monumenten zijn gebouwen met een cultuurhistorische- of wetenschappelijke waarde. Ze zijn bepalend voor het stads- of dorpsgezicht en vertellen ons meer over de geschiedenis en de opbouw van de plek waar ze staan.

Wij als mensen verhouden ons tot monumenten. Het zijn herkenningspunten. Ze vertellen ons iets over de structuur en de opbouw van onze omgeving en hoe wij ons binnen die omgeving bewegen. Maar een gebouw vertelt meer dan de geschiedenis. Het kan geactualiseerd worden met aandacht voor het bestaande.

Als ontwerper zie ik het als mijn taak om een relatie tussen oud en nieuw tot stand te brengen. Ik doe dat door de gebouwen op drie verschillende wijzen te benaderen: gelijkwaardig aan vorm, in contrast met vorm en als voortzetting van de bestaande dialectiek van het gebouw. In dit proces zal ik continu naar de verhoudingen tussen het monument, de omgeving en naar ons als mens kijken. Zo ontstaat een nieuwe relatie met het gebouw.

Inez van der Steen

Inez van der Steen

Galerie of gang?

Lopend door een steriele gang, waar geen eind aan lijkt te komen, ga ik op bezoek bij mijn opa in het ziekenhuis. Herken je deze situatie? Je zieke familielid is aan bed gekluisterd.

Uit onderzoek blijkt dat 85% van de patiënten het bed uit kán. De praktijk is echter anders, maar waarom? In veel gevallen draagt beweging bij aan het genezingsproces.

Als interieurontwerper zoek ik aanvankelijk niet naar functionele, maar naar esthetische oplossingen voor dit probleem. Deze ontleen ik aan de beeldende kunst waarin ik kijk naar de ruimtelijke werking van vormen, lichtval, ritme, kleur en tactiliteit van materialen.

Door de gang te benaderen als galerie maak ik de patiënt weer nieuwsgierig. De ruimtelijke aspecten van kunst gebruik ik om het brein en het lichaam te prikkelen en de lange steriele gang te doorbreken. Een functioneel gebouw als het ziekenhuis, hoeft namelijk niet altijd onaantrekkelijk te zijn.

Esmee Tabor

Esmee Tabor

Mijn huis is een hondje

Als ruimtelijk ontwerper houd ik mij bezig met het thuiskomen van de bewoner. Bij het thuiskomen in mijn ontwerpen wordt de bewoner verwelkomd, zoals een hondje dat doet. Dit verwelkomen gebeurt door herkenning, sturing, zichtlijnen en lichtinval. Hierdoor word je getriggerd om bij de entree naar binnen te gaan.

Als afstudeerwerk heb ik starterswoningen ontworpen in een gezamenlijke woonvorm. Het gevoel van thuiskomen krijg je in dit ontwerp op twee plekken. Eerst kom je samen met je medebewoners binnen in de gezamenlijke ruimte, daarna ga je vanuit de gezamenlijke tuin naar je eigen woning. Je komt thuis op je eigen plek. Bij het thuiskomen in de gezamenlijke ruimte gaat het om sociale contacten en er voor elkaar zijn. Bij de eigen woning gaat het om de drukte van de dag loslaten en opladen. Binnenkomen is thuiskomen en thuiskomen is thuis zijn.

Marjolein Tolsma

Marjolein Tolsma

Het nieuwe rijtjeshuis

“Een schaduwspel op de gevel, ik hoor de deur opengaan. Een koude bries glijdt langs mijn huid en neemt een aangename geur van regen na een zomerse dag mee de woning in. Plotseling ontstaat er een lichtstrook op de vloer, waarschijnlijk is onze zoon thuis.”

De zintuiglijke waarneming staat centraal in mijn ontwerpen. Het gaat niet alleen over visuele hoogstandjes, maar over dat wat we met ons lichaam waarnemen. Hierin staan ervaring van materiaal, temperatuur en sferische kwaliteit die het geheel tot stand brengt centraal.

We zijn ons tegenwoordig nauwelijks bewust van de wereld om ons heen. Ik wil de bewoners ‘stil’ laten staan bij de schoonheid die de alledaagse omgeving ons biedt. Dit doe ik door voelbare overgangen tussen openbaar en privaat te maken en door kleine fenomenen te creëren. Op deze manier zet ik mijn persoonlijke fascinaties in om het rijtjeshuis te herwaarderen.

Fleur van Veldhuisen

Fleur van Veldhuisen

Dans

Je zwiert je linkerarm, je heft je linkerbeen, wind langs je gezicht.

Je hand nadert, langzaam til je me op, we verbroederen.

We ontdekken elkaar, soms komen we samen, soms nemen we afstand.

Jouw lichaam ontdekt mij, we reageren op elkaar, onze bewegingen worden één.

Eén in gedachten, een andere wereld, de wereld van de dans.

Dit is de situatie die je beleeft, een object bedoelt voor de scholieren. Lichaamsbeweging is van groot belang voor de gezondheid en helpt bij de lichamelijke ontwikkeling. Beweging stimuleert de sociale factor van de scholieren, leerlingen dansen met elkaar. Ze ontmoeten elkaar door de latten te bewegen. De leerling danst met het object en danst met de ander. Zo ontstaat er een dansstuk. In mijn ontwerp mogen scholieren hun expressie tonen via het dansende lichaam om zo hun plezier en geluk te kunnen uiten.

Maartje Wiemer

Maartje Wiemer

Pauze

Een plek langs de snelweg, vaak ben je er maar even. Het is een plek waar vrachtwagenchauffeurs wachten totdat ze weer verder kunnen rijden. Gezinnen eten snel wat op koude stalen bankjes, op een grasveld wordt af en toe even een hond uitgelaten. Deze plek is een doorgangsplek die voornamelijk uit asfalt bestaat met hier en daar een boom, een plek die haast en vooruitgang symboliseert. Het is een metafoor voor onze samenleving in zijn geheel.

In mijn project zijn de onderbrekingen van die haast belangrijk: een kleine pauze waarbij je een wandeling maakt, de omgeving verkent of ergens rustig gaat zitten. Het gaat erom dat het perspectief tijdens de pauze niet op de haast en voortgang is gericht maar op een moment van rust. Stel je ziet een heuvel met daarop een paviljoen gelegen, terwijl je de heuvel op loopt vergeet je even dat je langs de snelweg staat.

Tim Zomer

Tim Zomer

Het aarden van het (gescheiden)kind

Mijn afstudeerproject gaat over het kind dat leeft in co-ouderschap. Dit zijn kinderen die zowel in geplande co-ouderschap (wensouders) als ongeplande co-ouderschap (door scheiding) leven. Deze kinderen hebben meerdere huizen waartussen zij heen en weer moeten reizen. Om het kind zich meer thuis te laten voelen is het van belang dat er in beide huizen dezelfde herkenbaarheid te vinden is. Het frame van mijn object is hierbij het element dat in beide huizen hetzelfde zal zijn. De toepasbare persoonlijke elementen zijn door het kind mee te nemen bij de wisseling van huis. De elementen kunnen op identieke wijze op het object geplaatst worden, zodat bij zowel de ene als de andere ouder de ruimte voor het kind hetzelfde zal zijn. Het kind neemt de persoonlijke elementen steeds met zich mee. De persoonlijke spullen en geur zijn herkenbaar en bieden het kind een gevoel van geborgenheid in een steeds wisselende omgeving.

Finals 2018 AD

Demi Vermeij

Zintuigelijk prikkelen van peuters met een beperking

Het Cruquis gebied in Amsterdam wordt ontwikkeld voor nu én later. Een gebied waar ook jonge kinderen met een handicap kunnen opgroeien in een omgeving waar ruimte is voor water en groen.

Peuters met een verstandelijk en lichamelijke beperking zijn kwetsbaar en hebben uitdrukkelijk behoefte aan een fysieke en emotioneel veilige thuisbasis. Dit peuterdagcentrum vervult deze behoefte door een omgeving te bieden waar ze leren samenspelen en samenleven met leeftijdgenootjes. Het biedt de kinderen vertrouwde relaties in een prikkelende omgeving. Vorm, kleurgebruik, ruimtelijke indeling, materiaalkeuzes: alles is afgestemd op zintuigelijke prikkels voor peuters. In deze omgeving kan elk kind zich op zijn of haar eigen niveau ontwikkelen. Water is een belangrijk thema voor deze doelgroep zoals dat ook in het oostelijk havengebied een belangrijke rol speelt. Het grote bad is de centrale plek waar elk kind zich kan ontspannen en ontwikkelen.

Lennart Boersma

Adempauze

Vervuiling van de lucht in het stedelijk gebied beschadigt op sluipende wijze ons lichaam. Mensen met een longziekte als COPD of astma zijn de eersten die de gevolgen van luchtvervuiling ervaren, maar fijnstofdeeltjes in de lucht dringen via de longen door tot in ieders bloedbaan.

Mijn werk omvat een zoektocht naar een omgeving om op adem te komen; hoe houding en ruimte kunnen bijdragen aan een letterlijke adempauze. Een oase geïnspireerd op sanatoria waar mensen voor de opkomst van antibiotica hun longen rust gaven. Een plaats om de vervuilde atmosfeer van de stad te ontvluchten en bewust te worden van deze stille bedreiging.

Een luchtschacht van leem verschaft toegang tot het landschap voor deze adempauze. De benauwende entree benadrukt het gevoel van de schadelijke buitenlucht. Door de oriëntatie van de luchtkoker ten opzichte van de windrichting wordt op passieve manier het gebouw geventileerd. Zuiverende eigenschappen van leem zorgen er voor dat gefilterde lucht door kleine perforaties binnen komt.

Een ontwerp van meubelobjecten vormt een landschap om het lichaam te ondersteunen in een natuurlijk bevorderende houding voor de longen. Mijn ontwerp is een utopie voor een nieuw stadslandschap. Door de vervuilde stad om te keren en bestaande materialen op een andere manier te gebruiken tracht ik een nieuwe omgeving te creëren die gericht is op onze belangrijkste behoefte: ademhalen.

Matthijs Botke

Geen Ruimte voor Isolement

Vereenzaming is onder ouderen een groeiend probleem in onze maatschappij. Parallel daaraan is het overmatig alcoholgebruik bij deze leeftijdsgroep kenmerkend. Vaak komen ouderen in een sociale isolement terecht. Alcohol word gezien als middel om het bestaan draaglijker te maken met als gevolg dat het sociale isolement alleen maar groter wordt. Om ouderen uit deze sleur te halen heb ik een centrum ontworpen waar openheid en ontmoeting centraal staat. De metafoor van de vlinder en de bloem is een uitgangspunt geweest: niet langer verschuilen maar ontpoppen. Er is een open structuur geschapen met verschillende faciliteiten voor verschillende doelgroepen. Nieuwe ontmoetingen kunnen bijdragen aan een opgebloeid bestaan.

Maud van Rijn

Ik ben er. 'Hospice voor jongeren'

Woede, angst, liefde Verdriet.

Ik schreeuw, ik lach, ik huil, ik heb lief

Ik ben er Ik wil zijn

Ik adem, net als mijn stad Dit ben ik

Kleurrijk als een van Gogh Karaktervol als de krakende vloer in haar grachtenpanden

Onstuimig als het kolkende water op het IJ Open als haar tolerantie

Wild als haar nachten Eigenzinnig als de wind die door de straten raast

Koppig als de klanken van de Munttoren Krachtig als de stem van de bloemist

Ruw als haar scheepswerven Uitdagend als het rode licht dat door de straten schijnt

Het ademt Vrijheid

Ik ben vrij Laat mij zijn

Met mijn concept “ik ben er” richt ik mij op de kwaliteit van leven en zou ik een positieve bijdrage willen leveren aan de laatste fase van leven. Wanneer je er als jongere voor kiest om in een hospice in Amsterdam te overlijden, zoek je een bepaalde binding met de stad. De stad waar je misschien bent opgegroeid, die bruist van leven.

Mylene Achenbach

Verandering door ritme

Autisme is een brede stoornis die er in verschillende gradaties zijn. Kinderen met autisme hebben niet altijd de vaardigheden om volledig mee te draaien in het gewone leven. Waar zij vaak moeite mee hebben, zijn omgangsvormen, communicatieve vaardigheden en een goed voorstellingsvermogen. Hierin kunnen zij echter wel ontwikkelen en leren. Zij zijn vaak creatief en gepassioneerd, maar weten niet hoe daar mee om te gaan.

In mijn onderzoek heb ik geconstateerd dat kinderen met autisme slecht tegen onverwachtse veranderingen kunnen. Het speerpunt in mijn ruimte ligt op ritme waar een langzame verandering plaats kan vinden. Voor de ruimte heb ik een passende looproute ontwikkeld waar de kinderen in aanraking komen met natuurlijk licht en verschillende patronen die ik ontworpen heb aan de hand van mijn onderzoek. De ruimtes zijn visueel prikkelarm maar rijk aan beleving door te voelen.

Rianne Romeijn

Wanhoop en radeloosheid een veilige plek bieden. In onze maatschappij komen we een groeiende groep mensen tegen die voor ons verward gedrag vertoont. Deze mensen uiten zich vaak op een agressieve manier. Dit kan heel bedreigend overkomen en zorgt voor veel overlast. Onbegrip in de samenleving draagt hieraan bij. Vaak komt een agressieve reactie voort uit meerdere ingrijpende emotionele gebeurtenissen. Hierdoor ontstaat er een explosie aan emoties, die in de openbare ruimte geuit wordt . Met mijn ontwerp wil ik deze mensen een veilige plek bieden waar ze hun emoties en gebeurtenissen kunnen uiten en verwerken. De hoekige vormgegeven gang, als centraal element doorsnijdt op de begane grond het gebouw. De wanden zijn van metaal waardoor het uitdaagt om hier tegenaan te schoppen, te slaan en te schreeuwen. Het weerkaatste geluid van metaal creëert een gevoel van reflectie en zorgt ervoor dat hun gevoelens niet onopgemerkt blijven.

Finals 2018 BA

 “what I got/what I need”

“what I got/what I need”

Bregje Tjallinks

Ik ben een conceptueel ontwerper. Een probleemstelling onderzoeken en ruimtelijk ontwerpen beschouw ik als dezelfde bezigheid. Nieuwe ideeën die ontstaan test ik meteen binnen het kader van een ontwerpopdracht, zo dienen mijn onderzoeksgegevens dus als voedingsbodem voor mijn ontwerpen.   In mijn huidige afstudeerproject “what I got/what I need” heb ik alles dat ik bezit gefotografeerd, om antwoord te krijgen op de vraag: welke spullen heb ik echt nodig, en waar kan ik zonder leven? In onze maatschappij waar spullen kopen een dagelijkse bezigheid is, moeten we onszelf afvragen of dit ook minder kan.   Van de 866 voorwerpen in mijn woning gebruik ik 211 dagelijks en 655 spullen nauwelijks. De identiteit van een mens verandert, maar het aantal bezittingen dat een mens heeft groeit. Dit leidt tot een ruimtelijk probleem: we hebben steeds meer ruimte nodig voor steeds meer spullen. Hoe ziet onze woning eruit wanneer we alleen bezitten wat voor ons essentieel is?

Demi Kruissen

Een nieuw dorp

Kijk naar al die gebouwen, kijk verder, staan ze leeg? Bijna 16% van Nederlandse bedrijfspanden staan leeg, ik zie mogelijkheden om deze oppervlaktes te gebruiken voor een ander doel. Starters kunnen moeilijk een huurwoning vinden. Ik heb starterswoningen ontworpen in een leegstaand bedrijfspand met een ander soort woning als we gewend zijn.

Stel je deze nieuwe manier van wonen even voor, een groot gebouw waar je binnen komt in grote openbare woonkamers. Je kan bij iedereen gaan zitten of je gaat tuinieren of werken in de werkplekken

Het is een kantoorpand in Arnhem net buiten het centrum. Het pand staat al jaren leeg, met mijn ontwerp komen hier 65 studio’s. Het dorpse gevoel zit hem in de plekken buiten je studio, de woonkamers, tuinen en werkplekken die voor iedereen zijn zorgen er voor dat je meer contact hebt met je omgeving. Zo leef je in een klein dorp in een groot gebouw.

Erik Baas

Wonen, daglicht als leidraad

Als ontwerper werk ik vanuit kennis, door kennis ervaar ik vrijheid om te ontwerpen. De afgelopen studiejaren heb ik mij verdiept in verschillende vormgevingsvraagstukken, en door kennis kunnen ervaren en toepassen.

Wonen is een leidend thema binnen mijn ontwerponderzoeken. Uit mijn scriptieonderzoek naar de betekenis van wonen blijkt dat wonen gezien kan worden als het ‘zich bevinden’. Deze grondbetekenis wijst erop dat ‘zich bevinden’ zeker niet mag worden opgevat als een alleen maar passief constateren. Het is veel meer een actief, continu aantreffen en ontdekken van zichzelf. Met andere woorden gaat het wonen over de ervaring van de bewoner die door invloeden van buitenaf steeds aan verandering onderhevig is.

Niets is veranderlijker dan het daglicht, daarom onderzocht ik het daglicht en de gang van de zon. Aan dit onderzoek verbond ik conclusies over de plaats van functies in het huis, maar ook waar wel of juist geen raamopeningen aanwezig moeten zijn. Zo ontstaan er binnen mijn rijtjeshuis voortdurend veranderende ervaringen. Door de af,- en aanwezigheid van daglicht op specifieke tijden en specifieke plekken komen de verschillende woonfuncties tot uiting. Zo ontstaat er een specifieke plek voor; slapen, verkeren, baden, koken, ontbijten, opbergen, weggaan/binnenkomen, werken, middag,- en avondeten en ontspannen.

Esmee Kiewiet

Mijn werk ligt op het snijvlak van kleding en ruimte. Hiermee wil ik laten zien dat textiel meer is dan alleen een decoratie. Het biedt een vorm van ruimte die zacht, lichamelijk en tactiel is tegenover het harde van architectuur. In deze groeiende digitale wereld zijn we daar juist steeds meer naar opzoek: bescherming, omarming en verwarming.

Door te kijken naar houdingen kan ik de perfecte lichaamsomarming vinden en door stevigheid te creëren in het textiel blijft het op zichzelf staan als een constructieve vorm.

Frederieke Hakman

Speed-pee

“Even snel naar het toilet en weer door.”

Nederland telt zo’n 565 openbare toiletten die dag en nacht beschikbaar zijn. Slechts een derde is toegankelijk voor vrouwen. Zij struinen tevergeefs vaak heel wat af in hun zoektocht naar een geschikt toilet waar zij even snel hun behoefte op kunnen doen. Ik herken mezelf in al die vrouwen en vraag mezelf regelmatig af wat ik zou doen in het geval van hoge nood. Hou ik het op, of plas ik midden in de openbare ruimte van de stad?

Het gebrek aan vrouwenurinoirs laat zien dat mannen nog altijd de norm zijn. Als ontwerper voel ik mij geroepen om met mijn ontwerp een steentje bij te dragen aan de emancipatie voor vrouwen. Hoe kunnen we anders verwachten dat vrouwen en mannen in het dagelijkse leven gelijk worden behandeld, als dat op sanitair niveau al niet eens geldt? Een feministisch statement tegen het gebrek aan openbare toiletten!

Ilse Boersma

De ‘prikkelarme woning’

Onze westerse samenleving brengt steeds meer prikkels met zich mee. Hierdoor moeten wij veel schakelen in ons hoofd en bereiken we steeds meer de grens van ons kunnen. Deze prikkels moeten wel allemaal verwerkt worden anders worden we ziek.

Om die prikkels te kunnen verwerken hebben we een goede thuis basis nodig. Een woning waar weinig prikkels aanwezig zijn en waar onze hersenen gestimuleerd worden deze te verwerken. Dit zorgt ervoor dat er een volledige verwerking van prikkels mogelijk wordt. In het proces van verwerking is rust een belangrijk element. Tot rust komen is iets dat ik bijvoorbeeld persoonlijk nodig heb om binnen deze samenleving te kunnen leven.

Doormiddel van architectuur kunnen we volledige verwerking van prikkels bewerkstelligen. Ik zie dit als de manier om mezelf binnen deze samenleving te kunnen zijn. Volgens mij geldt dit voor ieder mens. Daarom is het mijn streven om de ‘prikkelarme woning’ te ontwerpen.

Jolanda Buitenlaar

Van lijn naar ruimte Binnen onze maatschappij, waarin snelheid en onvoorspelbaarheid de boventoon voeren, ben ik opzoek naar onveranderlijke steunpunten. In de ruimte gaat het daarbij om oriëntatiepunten, vaste standpunten, die stabiel zijn en evenwicht tonen. Ik zoek naar standaard maten, harmonische proporties en natuurlijke wetmatigheden. Het onderzoek dat ik doe, gaat dan ook uit van het stabiliserende effect van de lijn. De lijn geeft houvast, zoals een barre steun en houvast biedt aan een balletdanser tijdens het oefenen. De lijn is het eerste dat de ontwerper op papier zet. Deze lijnen hebben een verhouding, een spanning, een richting en een gevoel in zich. Hoe dit word vertaald naar 3D maquettes, onderzoek ik door elke stap van het ontwerp te onderzoeken, te analyseren en te beoordelen. Hierdoor ontstaat een ontwerpproces dat zich beweegt tussen het 2D vlak en de 3D wereld die soms samen komen.

Jordy Vijfschaft

Tussen de bladeren

De manier van wonen en leven in onze maatschappelijke wereld stijgt langzamerhand boven onze groengebieden uit. Wij mensen zijn prima in staat onze kennis en technologie van bouwen en vormgeving te laten samenwerken met de natuurlijke krachten van de wilde natuur. We gebruiken immers de natuurlijke omgeving om ons op te laden en vrij te voelen. Een stukje aarde waar we niet zonder kunnen. We maken er te weinig gebruik van en veroorzaken daardoor een steeds grotere kloof. Door het plaatsen van mijn unit streef ik naar een situatie waar bosrijke omgevingen meer aandacht krijgen. Naarmate de mens in de unit verblijft, rolt de cabine rond door de natuur. Door onder andere innovatieve toepassingen op de unit zorg ik voor het stimuleren van elkaars aanwezigheid. Zo zorgen we gezamenlijk voor een mooie en gezonde omgeving.

Kirsten Quicken

Door integratie van arbeidsmigranten de bevolkingskrimp tegengaan

Arbeidsmigranten zijn hard nodig in onze maatschappij en dragen bij aan onze welvaart. Zelf zie ik arbeidsmigranten als hardwerkende mensen die een goede woonplek verdienen. Ik heb mij afgevraagd hoe arbeidsmigranten meer in onze samenleving kunnen integreren en zich vervolgens vestigen in Nederland. Dit zal de krimp tegen gaan en voorzieningen kunnen behouden blijven of keren weer terug. Het ontwerp moet het woningtekort onder deze mensen verminderen en eveneens de eerste stap van integratie faciliteren. De locatie van de woningen binnen de bebouwde kom en de open structuur van het ontwerp zorgen ervoor dat nieuwe en oude bewoners gemakkelijker contact met elkaar leggen en de samenhorigheid wordt versterkt. Daartoe dragen ook de activiteiten bij die zich in het dorpspark afspelen, zoals fitness, zitplekken en kruidentuintjes.

Mijn project zal bijdragen aan de integratie van arbeidsmigranten en een positieve kijk op de arbeidsmigranten.

Lauren Voorthuijsen

Als ontwerper stel ik mezelf vragen met betrekking tot de functie van ruimte en hoe de mens zich verhoudt tot de ruimtes om zich heen. Ik hoop ontwerpen te maken die in hun functie vloeibaar zijn. Met mijn afstudeerproject wil ik laten zien dat ruimte een product is dat zich laat gebruiken door de mensen er in en omheen. Mijn afstudeerproject is een zitmeubel dat door de gebruiker te transformeren is naar binnenruimte. Het meubel is te gebruiken als een verblijfsplek voor een buitenruimte van de stad, zoals een park of een plein.

Na het transformeren kan men binnenstappen in het object. Wat hiervoor een openbare zitplek was is nu een afgeschermde en intieme binnenruimte. De grens tussen publieke en private ruimte is vloeibaar geworden.   Ik wil de voordelen van onderling contact uitvergroten en stimuleren. Mijn meubels creëren een basis waar vriendschappen kunnen ontstaan, vertrouwen kan groeien en men een gevoel krijgt van veiligheid. Mijn afstudeerproject geeft antwoord op onze wisselende behoefte aan publieke of privé ruimte. Waarbij het transformerende aspect tussen deze twee centraal staat.

Rabia hasret Demir

“Pray in solidarity, live with peace.”

Discriminatie is een gedragsvorm wat mij in mijn ontwerpen al langere tijd bezig houdt. We leven in een multiculturele land waardoor ik vindt dat wij juist een goed voorbeeld moeten zijn voor de rest van de wereld.

Voor het verminderen van discriminatie vind ik het een sterk gegeven om mensen doormiddel van architectuur in vrede bij elkaar te brengen. Om dit streven te behalen heb ik het nieuw gebedshuis ontworpen; “Het gezamenlijke gebedshuis”. Men ziet in dit gebedshuis een harmonieus geheel van door elkaar stromende geloofsovertuigingen. Er is geen directe “eyecatcher” zoals bijvoorbeeld een altaar, waardoor men sneller het gevoel van één harmonieus geheel krijgt. Doordat alle belangen en rituelen door/naast elkaar worden uitgevoerd en geen belemmering voor elkaar zijn, krijgt elk individu de kans om zijn rituelen uit te voeren. Dit gegeven zorgt er voor dat er nieuwsgierigheid opgewekt zal worden en men open zal staan voor een ander individu.

Rosalie Moesker

“You are in a blurry cloud in your head and suddenly something brings you there”

Mijn plein-ontwerp trekt de mens vanuit het hoofd de ruimte in. Innerlijke aanwezigheid is een fenomeen dat kenmerkend is voor de hedendaagse mens. Het laten zijn in plaats van enkel het bestaan beschouw ik als mijn ontwerpopgave. Ervaringsmomenten inbouwen die veel dieper gaan dan alleen er langs lopen. We zoeken geen overzicht meer, accepteren dat het flarden zijn die langs ons heen vliegen en met onze aandacht zijn we altijd ergens anders. 

Maar door fysieke en mentale ervaringsmomenten komen we vanuit onszelf in de ruimte terecht. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je van de schaduw plotseling de zon in loopt. Herken je dat? Vanuit de koelte wandel je over deze grens en ineens voel je de warme zonnestralen op je huid. Mijn plein-ontwerp is opgebouwd uit 13  ervaringsprincipes. Je staat er niet bij stil, maar je bent wel uit je hoofd.

Tessa Steunenberg

Met mijn ontwerpen streef ik ernaar om mogelijkheden te creëren waardoor men minder plaatsgebonden is. In 2050 leeft meer dan 75% van de bevolking in steden waardoor er steeds minder woonruimte beschikbaar gaat worden. Ook worden we steeds mobieler waardoor er meer vraag komt naar tijdelijke verblijfsplaatsen. Voor mijn afstuderen heb ik daarom een koffer ontworpen die zich uitvouwt tot woonruimte. De koffer kan neergezet worden op daken van woningen en tuinen van mensen. Om mensen te ontmoeten en te kunnen werken maak je gebruik van de stad. Een café of park om mensen te ontmoeten en een restaurant om samen te eten. Keuken en sanitair gebruik je van de bewoner waar je op dat moment verblijft. Je neemt hierdoor weinig ruimte in en krijgt direct contact met de lokale bewoners. Doordat je mengt met de lokale bevolking voeg je je sneller samen en word je onderdeel van de stad.

Veerle Elshof

Luisterend ontwerper Het platteland krimpt. De mensen trekken weg en laten lege plekken achter in de kleine dorpen. Als ontwerper uit zo’n dorp kan ik de krimp en de gevolgen hiervan verzachten. Methodisch via workshops en bijeenkomsten betrek ik de bewoners van het dorp bij het ontwerp van het nieuwe dorpsplein. Het nieuwe dorpsplein is de openbare sociale ruimte voor de dorpelingen. Om de lokale gemeenschap opnieuw met elkaar te verbinden. Hier ontmoeten en werken de dorpelingen met elkaar samen. Daarnaast biedt het plein de mogelijkheid dorpelingen gebruik te laten maken van hun eigen gevraagde behoeften. Bijvoorbeeld de wachtplek. Hier wachten de dorpelingen om met elkaar mee te rijden naar de supermarkt in een volgend dorp. Daarnaast biedt het plein plek voor centrale evenementen zoals de jaarlijkse sinterklaasintocht of het optreden van de lokale muziekfanfare.

Elise van Wolfswinkel

Speed-pee

Speed-pee

Frederieke Hakman

“Even snel naar het toilet en weer door.”

Nederland telt zo’n 565 openbare toiletten die dag en nacht beschikbaar zijn. Slechts een derde is toegankelijk voor vrouwen. Zij struinen tevergeefs vaak heel wat af in hun zoektocht naar een geschikt toilet waar zij even snel hun behoefte op kunnen doen. Ik herken mezelf in al die vrouwen en vraag mezelf regelmatig af wat ik zou doen in het geval van hoge nood. Hou ik het op, of plas ik midden in de openbare ruimte van de stad?

Het gebrek aan vrouwenurinoirs laat zien dat mannen nog altijd de norm zijn. Als ontwerper voel ik mij geroepen om met mijn ontwerp een steentje bij te dragen aan de emancipatie voor vrouwen. Hoe kunnen we anders verwachten dat vrouwen en mannen in het dagelijkse leven gelijk worden behandeld, als dat op sanitair niveau al niet eens geldt? Een feministisch statement tegen het gebrek aan openbare toiletten!

FInals 2017 AD

Janine Schilperoord

'Dieu a créé le monde a l'exception de la Hollande qui est l'ouvre des Hollandais.'•

Nederland als designland heeft de historie en het vermogen om geordende ruimtelijke landschappen te creëren. Efficiëntie in waterschap en de inrichting van het landschap worden wereldwijd geroemd en zijn voor velen een reden om ons land te bezoeken. Mijn concept van de ruimte is een interpretatie van deze eigenschappen, met Baarn als centraal vertrekpunt. Een nieuw grid in het gebouw vormt een weerspiegeling van deze cultuur en creëert nieuwsgierigheid naar Nederland.

• ‘God schiep de aarde, maar Nederlanders hebben Nederland geschapen.’ - (Frans gezegde.)

Yasmin van den Brink

In Baarn ligt het gemiddelde levenstempo laag. De komst van toeristen kan zorgen voor een versnelling van dit tempo, dit in tegenstelling tot Amsterdam waar de toeristen juist een remmende werking hebben op de bewoners.

In mijn pand wil ik deze twee snelheden samen brengen. De Baarnaar zal geprikkeld worden en de toerist op zijn beurt afgeremd. Op het moment dat deze twee snelheden samen komen ontstaat er ruimte voor contact.

De routing in het pand is erop gericht dat welke weg en welk tempo je ook kiest, je altijd andere routes met andere tempo’s kruist. Deze kruising zorgt ervoor dat de verschillende snelheden elkaar beïnvloeden. De slaapobjecten kunnen worden afgeschermd door middel van bewegende lamellen. Hierdoor is zichtbaar of er iemand in verblijft of dat de ruimte vrij is. Afhankelijk van je passerende snelheid is er veel of weinig zicht in de verblijfsruimte en naar buiten.

Isa Bergboer

Op sociale media wordt voortdurend de wereld getoond en daardoor de reislust aangewakkerd: reizigers op de top van een berg, nieuwe ontmoetingen tussen culturen, het ophemelen van lokale gerechten. Mijn concept biedt een mogelijkheid voor de budgetbewuste reiziger die een slaapplek zoekt in ruil voor werk. De lokale middenstand en de nieuwsgierige reiziger profiteren zo van elkaar. Een leegstaand pand in Baarn wordt gevuld met slaapunits waarvan de vormgeving is gebaseerd op de verschillende houdingen tijdens de slaap. Daarnaast is een hypnogram het uitgangspunt van het ontwerp. Dit is een grafische curve die de slaapfase weergeeft. Het is de leidraad door het pand en geeft een onbewuste waarneming aan de bezoeker mee.

De duurzame reiziger

De duurzame reiziger

Ynske Leenders

Paleis Soestdijk krijgt een herbestemming. Het is de intentie het geheel om te vormen tot een proeftuin voor een duurzame samenleving, waarbij de bezoeker het belang van biodiversiteit kan ervaren. De locatie in Baarn ligt op korte afstand van deze trekpleister en is een goede plek om deze bewuste reiziger een passende overnachting aan te bieden. Voor het concept heb ik me laten inspireren door de esthetiek van natuurlijke en organische groeiprocessen. Dit heb ik vertaald in een ruimtelijk ontwerp, waarbij de slaapplekken zich als een celdeling door het pand begeven. Een beleving waar men elkaar kan motiveren en inspireren in een duurzame omgeving.

Tamar Noeverman

Alles delen

Een transparante wereld

Zichtbaar en voelbaar

Observerend en nieuwsgierig

Spontaan op avontuur

Grenzen vervagen

In alle openheid

Ruimte delen

Aafke Rotterdam

Er is een groeiende groep internationale studenten die Nederland uitkiest vanwege het hoge opleidingsniveau en culturele klimaat. In universiteitssteden is de woningnood onder studenten hoog. Een stad zoals Baarn kan deze woonvraag goed invullen door haar centrale ligging. Internationale studenten kunnen Baarn – ook wel ‘het groene graf’ genoemd – verjongen en vernieuwen.   Een oud kantoorpand zal dienen als woonhuis voor de studenten. Slapen, ontmoeten en studeren staan hier centraal. Door de begane grond ook open te stellen voor inwoners van Baarn bestaat de mogelijkheid om samen te eten of te verblijven in de ontmoetingsruimte. Ook kunnen lokale ondernemers gebruik maken van de werkplekken door hier te vergaderen of zelfstandig te werken. De vermenging van de twee contrasterende groepen zorgt voor een synthese: wederzijds begrip en dynamiek. 

Sureyya Savaş

De samenkomst van verschillend culturen. Dat is het doel van mijn afstudeerproject. Het gaat hierbij om een balans tussen de overeenkomsten van de verschillende culturen uit Europa, Azië, Arabië en Afrika. Waar overlappen de culturen elkaar en waarin verschillen zij het meest? Deze verschillende vragen worden door middel van mijn concept beantwoord en op een architectonische manier beantwoord.

Lynn in ’t Veld

Reizigers zijn vaak op zoek naar het persoonlijke verhaal achter de vakantiebestemming. Persoonlijke verhalen zeggen zoveel meer dan algemene feiten en leiden tot wederzijds begrip. Tegelijkertijd nemen reizigers hun eigen achtergrond mee. Op de locatie in Baarn wil ik verhalen samen laten komen. Inwoners van Baarn en reizigers kunnen deze uiten op elementen die samen een tentoonstelling vormen. Deze elementen kunnen ook gebruikt worden om slaap- en zitplekken te bouwen. Wereldwijde, persoonlijke verhalen worden verzameld en achtergelaten op deze plek.

Finals 2017 BA

Verlegging van aandacht

Verlegging van aandacht

Jaël Noordhof

In ons leven zijn we constant aan het schakelen tussen al onze bezigheden. We doen nauwelijks een ding tegelijk en geven hier geen volledige aandacht aan. Dit zorgt voor onrust in ons hoofd, maar ook voor minder voldoening in ons werk en relaties. Aandachtig zijn is iets wat mij persoonlijk bezig houdt. In mijn jeugd werd alles met volle aandacht gedaan, van huisgemaakte wortelsoep tot het zingen van zelfgeschreven liedjes. Ik ben van mening dat we door meer aandacht te geven in ons leven meer voldoening ervaren. Daarnaast vraag ik mij af wat architectuur hierin zou kunnen betekenen. Een manier om een meer geaard persoon te zijn is door aandacht te geven aan je lichaam.  Ik heb onderzocht hoe ruimte hier een rol in kan spelen. Dit interesseert mij zo dat ik mijzelf de vraag heb gesteld: Hoe kan de aandacht in ons lichaam verplaatst worden door de ruimte om ons heen?

Filmtechnieken als handleiding voor de architect

Filmtechnieken als handleiding voor de architect

Mariska de Leeuw

Als we kijken naar een film hebben we niet het idee te kijken naar bewegend beeld, maar bevinden wij ons even in een virtuele wereld. Architectuur vormt juist afstand door het contrast tussen de onbeweeglijkheid van architectuur tegenover ons beweeglijke leven. Daarom kunnen architecten veel leren van film.   Montagetechnieken sturen de manier waarop jij de film ervaart. Hiermee ontstaat een overgangsruimte tussen filmshots, die net zo essentieel is voor de film als voor de architectuur. De betekenis voor film en architectuur wordt op verschillende manieren vanuit de negentien montagetechnieken doorgevoerd in het boek. Waarbij zelfs het omslaan van de pagina’s de betekenis van een specifieke montagetechniek kenbaar maakt.   Van hieruit zijn nieuwe ontwerpen gecreëerd op drie schaalniveaus: stad, interieur en meubel. De architect kan elementen uit de film halen en als middel gebruiken om mee te ontwerpen. Op deze manier sluit architectuur beter aan op de steeds virtueler wordende wereld.

Het modulaire huis

Het modulaire huis

Bas Bastiaansen

Naar mijn mening is het menselijke leven te georganiseerd, waardoor we blijven snakken naar een mate van vrijheid.

De vastgeroeste woningbouw, waar nog steeds gebouwd wordt vanuit vastgelegde regelgeving, zie ik als een groot probleem. Hier is een mogelijkheid tot verandering. Namelijk het bouwen in kleinere, massaal geproduceerde en flexibele woningen, in te richten met modules. De mogelijkheid tot flexibiliteit biedt de verlangde vrijheid.

Flexibiliteit bestaat uit een vast gegeven, waarbinnen men oneindig kan variëren. Mijn ontwerp biedt mensen de vrijheid om hun eigen woning samen te stellen. Doordat de hedendaagse mens vaker buiten de deur verblijft, en er meer verschillende gezinssamenstellingen bestaan, is de flexibele woning een krachtige en aanpasbare oplossing. De woning is gebaseerd op een vast negen-grid, waarbinnen woonmodules geplaatst kunnen worden, zodat een verscheidenheid aan samenstellingen ontstaat.

Jacqueline Bardelmeijer

Designerbaby’s, robots en kunstmatige intelligentie, begrippen die zich soms voordoen als fictie, maar niets is minder waar. De tijd waarin de nieuwe technologieën zich binnen onze maatschappij zullen voegen is nabij. Een gevolg is dat onze omgeving hoe wij hem nu kennen zal gaan veranderen en ook constant in verandering zal blijven. Hierdoor zullen de dingen niet meer ‘zijn’, maar constant iets nieuws ‘worden’. Technologie fascineert mij als persoon maar ook als ontwerper, want als plekken vloeibaar aanvoelen, op welke manier kunnen wij dan nog zekerheid hebben in onze omgeving? Mijn eindwerk bestaat uit fragmenten van een woning waarin spiegels een vloeibare ruimte simuleren. De perceptie van de ruimte is niet te omschrijven en de grenzen zijn niet aan te duiden. Het enige waar wij nog zekerheid uit kunnen halen is de reflectie van het eigen fysiek, de huid.

Amanda de Jong

Tijdens mijn werk in de zorg kwam ik veel in contact met verschillende culturen, wat mij nog meer liet beseffen dat het zonde is dat er nog steeds een kloof aanwezig is tussen verschillende culturen in Nederland. Deze kloof heb ik in kaart gebracht in mijn eigen woonplaats in Alkmaar. Twee wijken die veel van elkaar verschillen staan hier tegenover elkaar. Ze worden geschakeld door het winkelcentrum, maar er is verder geen initiatief om de voelbare kloof te vervagen.

Ik wil hier invloed op uitoefenen middels een cultureel centrum waar sturende zichtlijnen en looproutes ervoor zorgen dat de bewoners van de verschillende wijken niet meer in een lijn langs elkaar zullen bewegen. Er wordt continu een stroom van nieuwsgierigheid gewekt en men zal elkaar steeds vaker tegenkomen. Een begin van groeiende tolerantie naar elkaar toe ontstaat door anderen niet meer te zien en te beoordelen als groep maar als individu.

Sky and Sand

Sky and Sand

Jesse Bosscher

Stedelijke restruimte is een veranderlijk maar blijvend fenomeen en zou als een beschaafde wildernis kunnen worden beschouwd. Stedelijke restruimte manifesteert zich doorgaans als een archipel binnen het stedelijk weefsel. Mijn ontwerp is erop gericht om de zichtbaarheid van deze plekken te vergroten, dit vanuit de veronderstelling dat dergelijke plekken ademruimte verschaffen ten opzichte van de efficiënte stad.Tegelijkertijd is mijn ontwerp niet zozeer een statement, maar eerder een reactie. Mijn ontwerp zal komen te staan op de grens van de stad en die van de restruimte. Dit omdat wanneer het ontwerp in de restruimte is geplaatst, de restruimte geen restruimte meer is, maar een ‘regulier’ onderdeel van de stad is geworden. Door het op de grens te plaatsen blijft de restruimte gehandhaafd, en is er tegelijkertijd een bepaald soort spanningsveld. Ook is het ontwerp erop gericht om de 'argeloze' voorbijganger te wijzen op de bijzondere kwaliteiten van een dergelijke plek.

Seating in motion

Seating in motion

Derrin van de Wetering

Iedereen leeft in een omgeving gevuld met gebruiksvoorwerpen, vormgegeven door een ander. Door deze voorwerpen te hanteren treden we in de voetsporen van de ontwerper, omdat hij heeft bepaald op welke manier we van onze bezittingen gebruik moeten maken. We volgen zodoende een uitgestippeld pad, zonder erbij stil te staan hoe we het pad zouden bewandelen als wij dit zelf zouden bedenken.

Om het belang van eigenheid in gebruik te benadrukken, pleit ik voor een algemene vormentaal, waarin definitief gebruik niet bestaat. Een taal die ons stimuleert om individualiteit en personaliteit te ontdekken in de omgang met een object. ‘Seating in motion’ is een ontwerp waaraan deze visie ten grondslag ligt. Door non-descripte vormgeving stuurt het niemand in een vooraf bepaalde richting. Omdat de gedaante van het object in beweging is, blijft het de bezoeker uitdagen om bij elke ontmoeting opnieuw zijn plaats te vinden.

Een nieuw kantoorconcept dat de kans op een burn-out verkleint

Een nieuw kantoorconcept dat de kans op een burn-out verkleint

Jolanda Oudshoorn

Als mens zijn wij kwetsbaar in de prestatiesamenleving waarin wij leven. Ik vind het als ontwerper belangrijk om rekening te houden met de persoonlijke beleving van het individu. Met dit kantoorconcept zorg ik ervoor dat de kans op een burn-out kleiner wordt. Het werk is immers steeds vaker hoofdzaak en je bent eigenlijk nooit klaar. Uit onderzoek is gebleken dat een eigen plek waar men wel privacy maar geen afleiding ervaart, essentieel is om de kans op een burn-out te verkleinen. Ook is het van belang om een langere route te creëren, waardoor men automatisch meer beweegt. Er zijn verscheidene tussenruimtes ontwikkeld om van de ene naar de andere ruimte te lopen. Het belang van zo’n tussenruimte is namelijk de tijd die je hebt om je op een gesprek voor te bereiden, maar ook om het af te sluiten. Je kunt op die manier je werk achter je laten voordat je naar huis gaat.

'Dialoogbank' - Individu binnen het collectief

Anne Spoor

De tegenstelling tussen ‘individu’ en ‘collectief’ is iets wat mij al jaren inspireert als onderzoeker en ontwerper. Ik streef er altijd naar iets te ontwerpen wat individuen een plek biedt binnen een groter geheel. Dit bereik ik in sommige gevallen door bijvoorbeeld een duidelijk (voelbare en zichtbare) grens tussen ‘individu’ en ‘collectief’ te creëren, of door jusit een (onmerkbare) overgang vorm te geven.   Tijdens mijn studie ben ik mij steeds meer gaan interesseren in het (willen) oplossen van maatschappelijke probleemsituaties door middel van ruimtelijke ontwerpen. Vanuit theoretisch en praktisch onderzoek creëer ik ontwerpen die de gebruikers handelingen aanreiken die hen bewust kunnen maken van hun eigen individualiteit/collectiviteit en hen sturen in hun gedrag en/of denkwijze.

Voor mijn afstudeerproject richt ik mij op pestgedrag onder middelbare scholieren. Ik heb een meubel ontworpen gebaseerd op groepsgedrag onder pubers. Door in te spelen op tussenruimtes en ooghoogtes ontstaan er plekken voor buitenstaanders in de groep.

De Versfabriek

De Versfabriek

Debbie Lambrechts

Verse producten zijn de toekomst! Tegenwoordig staan we met het bereiden van ons eten vrij ver af van de verse producten van het land. Onze keuken draait meer en meer om snelheid en het direct koken van ons voedsel. Wat als we weer meer stil staan bij ons voedsel en waar het vandaan komt? Los van technologie en dichtbij het land. Verse voeding draait meer om het bewaren, bewerken en bewaren van je producten. Om dit te bereiken heb ik een nieuwe keuken ontworpen. Op een duurzame en overzichtelijke manier worden de producten net als op het land bewaard. Je ziet producten groeien, je kunt de producten bewerken voor gebruik en terugplaatsen om door te groeien. Afgesneden groentes krijgen zo nog een kans om door te groeien en opnieuw gegeten te worden. Verse producten als middelpunt in onze keuken en onze maaltijd.

Eigenheid in nabijheid

Eigenheid in nabijheid

Joyce Zwierink

Een huis wordt pas een thuis door de aanwezigheid van de bewoner. Helaas wordt sociale woningbouw, nog altijd gedomineerd door ‘harde’ gegevens als aantallen, vierkante meters en functie. De bewoners zijn hierbinnen niets meer dan een getal. Hierdoor ontstaat er een breuk tussen de eigenheid van het individu en zijn woning.

Mijn onderzoek is gericht op het vervagen van de afstand tussen de bewoner en zijn omgeving. Door als ontwerper te participeren met bewoners ontstaat er betrokkenheid, wederzijds begrip en sociale cohesie, omdat je met elkaar in contact komt, elkaar aanhoort en daardoor elkaar leert begrijpen. Dit onderzoek heb ik gebruikt om tot een nieuwe aanpak te komen voor sociale woningbouw. Deze geeft in tegenstelling tot de vaste en statische opbouw van sociale woningbouw nu, de mogelijkheid om als bewoner haar omgeving in bezit te nemen en aan te passen aan haar behoeften.

Cyclisch wonen, leven met de seizoenen

Cyclisch wonen, leven met de seizoenen

Rianne Noorlander

Een veranderlijk leven, wisselende seizoenen en wij als mens die daarin leven. Vroeger leefde we veel meer met de natuur mee, met de energie daarvan. Uit onderzoek blijkt dat het goed is voor de mens om dit terug te pakken en weer meer te leven volgens de cycli van de seizoenen. Maar hoe kunnen we de seizoenen ervaren binnen de beperkingen van een appartement? Daarvoor moet de volledige plattegrond van het appartement te wijzigen zijn. Immers in de winter wil je bijvoorbeeld meer dat knusse, compacte en warme interieur terwijl je in de zomer meer geniet van openheid, ruimte en contact met buiten. Ik heb een woning ontworpen waarbij dit kan, die je mee kunt laten bewegen en waarmee je weer meer met de seizoenen meeleeft. In de zomer veel contact met buiten en in de winter terugtrekken in een warme kern.

‘Zij en haar borst’ - Van verhaal naar product

‘Zij en haar borst’ - Van verhaal naar product

Janien Pelgrum

Ontwerpen puur voor de esthetiek is niet aan mij besteed. Ik wil iets kunnen betekenen. Dit in combinatie met mijn fascinatie voor ‘het vrouw zijn’, heeft ertoe geleid dat ik ben gaan ontwerpen voor vrouwen die geconfronteerd worden met borstkanker. Hoe kan ik als ontwerper van toegevoegde waarde zijn in dit proces?

Ontmoetingen met een groep getroffen vrouwen hebben mij doen inleven in de belevingswereld van deze vrouwen. Ik ben op zoek gegaan naar gemeenschappelijke ervaringen aan de hand van inspirerende brainstormsessies. Het resultaat: diverse ideeën, die ik als ontwerper heb vertaald naar concrete producten en inspirerende concepten. Hieruit is een serie ontstaan, variërend van protheselingerie voor de jonge vrouw tot een ritueel die helpt bij het verwerkingsproces.

Finals 2016 AD

Jali

Jali

Rene Bekkers

Nederlandse meubelmakers en Afghaanse houtsnijders kunnen hier wonen en werken. Houtsnijkunst uit Afghanistan –‘Jali woodwork’- wordt gekenmerkt door fijne geometrische patronen. In de islamitische cultuur hebben deze vormen meer dan een decoratieve functie. Zo staat het vierkant voor stabiliteit, de zeshoek voor voltooiing en de driehoek voor harmonie. Deze drie basisvormen heb ik als uitgangspunt gehanteerd. Door vervolgens gebruik te maken van uitschuifbare elementen ontstaat er een dynamisch patroon dat samenwerking en harmonie stimuleert.

Create new dreams and rediscover lost ones

Create new dreams and rediscover lost ones

Eline Brinkmann

Het ontwerp dat ik heb gemaakt voor het pand aan de Thorbeckegracht 81 in Zwolle biedt bewoners en bezoekers ruimte om te dromen en de mogelijkheden deze te verwezenlijken. De bewoners bestaan uit twee groepen: vluchtelingen die een deel van hun dromen hebben moeten achterlaten en naar Nederland zijn gekomen om een nieuwe toekomst op te bouwen, en Nederlandse jongeren, eveneens begonnen aan een nieuwe levensfase. Beide groepen creëren nieuwe dromen voor de toekomst: privé dromen –liefde, geluk en gezondheid- en loopbaandromen –educatie, baan en succes-. Men ontwikkelt zich van binnenuit naar buiten toe, letterlijk en figuurlijk. In het pand wordt gewoond en gewerkt aan deze toekomstperspectieven. Het middenpad staat symbool voor de immateriële, hoopvolle wereld. Onderdelen als werken en studeren zijn van hieruit te benaderen.

Thuiskomen

Thuiskomen

Veerle Elshof

Tijdens mijn stage heb ik voor het eerst ervaren hoe het is om op mezelf te wonen. Vanuit deze ervaring ontwikkelde ik een nieuw “thuis” voor asielzoekers en vluchtelingen die in de Nederlandse cultuur terecht zijn gekomen, ver weg van vrienden en familie. Ze hebben een gevoel van onzekerheid, maar ook van nieuwsgierigheid. De Amerikaanse antropoloog Edward T. Hall (1914-2009) deed onderzoek naar ‘social cohesion’: de mate waarin mensen zich tot elkaar verhouden. Hij omschrijft vier zones: de intieme zone (ca. 0-45 cm), de persoonlijke zone (ca. 45-120 cm), de sociale zone (ca. 120-360 cm) en de publieke zone (ca. 360 cm of meer). Ik gebruikte deze vier zones voor mijn ontwerp in het monumentale pand en ik ontwikkelde twee elementaire woonunits: een unit voor jonge Nederlanders en een unit voor jonge asielzoekers. De wooneenheden zijn op basis van de verschillende zones zodanig in lagen ontworpen, dat iedere bewoner zelf kan bepalen in hoeverre hij zich openstelt, sociale contacten zoekt of zich in de kern van de eigen woonunit terugtrekt. Door het materiaalgebruik (transparant, semi-transparant of gesloten) en met lichtzones heb ik het ruimtelijk concept versterkt en ontstaat er een interessant ruimtelijk thuisgevoel.

Refugee in residence

Refugee in residence

Lauren Voorthuijsen

In het pand aan de Thorbeckegracht in Zwolle creëerde ik een podium voor vluchtelingen dat hen een gelijkwaardige stem biedt, bijvoorbeeld om een discussie te openen over hun persoonlijke verhalen en perspectieven. Dit nieuw ontworpen podium – dat zich tussen het bestaande historische pand en het nieuwe gedeelte wringt – staat voor “samenkomen”. Het staat symbool voor de verbinding tussen een asielzoeker en de samenleving. Ik ontwierp vier woonunits in het bestaande pand, waar jonge asielzoekers zich tijdelijk kunnen vestigen. De units bieden een leefomgeving voor het delen van persoonlijke verhalen en ervaringen. Veel ruimtes die ik heb ontworpen verwijzen naar vrijheid. Zo is er een contemplatieve sculpturale ruimte die symbool staat voor “hoop", een open landschappelijke ruimte voor “ademhalen” en op de zolder is een plek voor “dromen”. Dit zijn behoeftes die iedereen deelt. Niemand is hierin uniek. De verschillende ruimtes zijn in het bestaande pand over meerdere niveaus verdeeld en vormen zo een driedimensionale routing en beleving.

Eetcultuur

Eetcultuur

Karin Jørgensen

Voor een groot aantal vluchtelingen is het van belang om nieuwe sociale contacten op te bouwen met de lokale bevolking. Voor een groot aantal senioren is het van belang niet in een sociaal isolement terecht te komen. In mijn ontwerp komt dit bij elkaar door samen te koken en te eten. Een sculpturaal object met verschillende niveaus beweegt door de ruimte en vormt de verbinding tussen de ontwortelde asielzoekers en de gewortelde Nederlanders. De functies koken, eten, communiceren, werken, ontmoeten en leren zijn verbonden aan dit sculpturaal ontworpen object.

De leidraad

De leidraad

Jaimy Langejans

Tegengesteld aan het westen bestaat de textielindustrie in Afghanistan vooral uit familiebedrijven. Deze gaan vaak generaties terug. Om deze keten niet te doorbreken wil ik gevluchte Afghaanse families de mogelijkheid bieden hun traditie hier voort te zetten. Ook Nederlandse jonge designers wordt hier tijdelijke woon-werk ateliers geboden. Zo ontstaat er symbiose tussen de twee werelden: ambacht en design.

Het Groeihuis

Het Groeihuis

Evelien van der Ven

Het onderdrukkende regime in Eritrea is voor veel jonge mensen reden om hun land te ontvluchten. Vanaf 2014 is er een sterke groei van het aantal Eritrese vluchtelingen in Nederland. Door moeizame integratie en blijvende angst voor het regime in Eritrea blijven veel vluchtelingen stilstaan in hun persoonlijke ontwikkeling.

Met dit ontwerp bied ik 6 Eritrese vluchtelingen een plek voor groei. Groei in de letterlijke zin: het verbouwen van kruiden en gewassen. Figuurlijke groei kan ontstaan door de inwoners hun trots en persoonlijke waarden te laten herontdekken.

Integreren in jezelf

Integreren in jezelf

Tim Zomer

Mijn ontwerp is een plek voor LHBT-ers: vluchtelingen die lesbisch, homo-, biseksueel of transgender zijn. Een groep jongeren die de banden met thuis voorgoed heeft moeten doorsnijden en waarvoor terugkeer op termijn is uitgesloten.

Om zichzelf te kunnen zijn of worden is een veilige thuishaven van levensbelang. De woonunits in mijn ontwerp zijn voor de nieuwkomers fungeren als nesten. Door werkervaring op te doen in de koffiebar en kapsalon en door met ervaren lotgenoten samen te leven kunnen ze langzaam maar zeker hun vleugels uitslaan, waarna het mogelijk wordt om door te stromen naar de grotere wooneenheden op de verdieping van het monumentale pand.

Expression through art

Expression through art

Else Harmsen

Kunst is communiceren op een non-verbale manier. De taalbarriere vormt een groot struikelblok bij integratie van vluchtelingen. Kunstenaars - gevlucht of niet – kunnen in mijn centrum hun gevoelens uiten. Ieders mening, of die nou kritisch, positief, of misschien agressief is, kan via kunst vertaald worden en daardoor beter begrepen. Voor het pand heb ik een structuur ontworpen waarbinnen de kunstenaars een plek kunnen kiezen. Hun positie bepaalt in welke mate zij zich open willen stellen. Zo kan iemand er voor kiezen zich af te zonderen of juist hun ateliers met elkaar te verbinden.

Finals 2016 BA

De Woonmodule

De Woonmodule

Femke de Vente

De vaatwasser piept en de wasmachine stuurt een bericht zodra de was klaar is. We leven in een tijd met meer technologie. Deze technologie krijgt meer belang en verlicht onze dagelijkse taken. Wat niet moet gebeuren is dat de technologie opdrachten gaat geven aan mensen en daardoor centraal komt te staan in een ontwerp. Ik spreek mijn angst hierover uit. Daarom ben ik op zoek gegaan naar de kern van het wonen. Een verkenning naar dat wat wij als mens nodig hebben voor slapen, baden, werken en koken. Is het mogelijk om als mens deze dagelijkse handelingen te verrichten op een manier waarmee wij ook meer uit onszelf halen? Mijn ontwerp bestaat uit een serie meubels die het bestaande meubilair kunnen vervangen, maar die ook in staat zijn om een leegstaand pand te laten functioneren als woning. In dit ontwerp staat de mens centraal: de mens en zijn handelingen.

Ondersteunend basisschool meubilair

Ondersteunend basisschool meubilair

Roy Groothuis

Het huidige basisschool meubilair biedt naast een plek maar weinig extra’s tijdens de les. Ik wil het meubilair meer actief betrekken bij de lessen en in het gebruik door de kinderen. Het is belangrijk dat de meubelen ondanks de nieuwe taak niet hun bruikbaarheid verliezen. Ze moeten de taak als schoolmeubilair nog steeds goed kunnen vervullen en de kinderen een plek geven om te zitten, ruimte bieden om op te bergen en een functionele werkplek zijn. Waar zit de pedagogische meerwaarde dan in zul je je afvragen? Door de meubelen in te laten spelen op de behoeftes van de kinderen, zoals bijvoorbeeld meer bewegingsvrijheid, hulp bieden bij contact en samenwerking tijdens de les en het kennis laten maken met een nieuwe omgeving wordt de taak van het meubilair breder dan dat hij nu is. Zo kan het ondersteuning bieden tijdens de les aan zowel de leerlingen als de leerkracht zodat de kinderen er zelfstandig of in groepsverband gebruik van kunnen maken.

De klas-poché, binnen de muur

De klas-poché, binnen de muur

Ilja van Vliet

Stel je voor: je zit op de basisschool en je moet altijd broodjes eten aan de tafel waaraan je ook les hebt. Je moet wachten tot het jouw beurt is om buiten te spelen. Het lokaal is saai en dient alleen om les te geven. Thuis lunchen kan niet meer. Een klaslokaal biedt tegenwoordig niet langer één lesmoment, het zijn er meer. Met de wand tussen het lokaal en de gang, kan de wisseling van deze momenten een betere invulling krijgen. De wand is een verlengstuk van het klaslokaal en vormt de verbinding tussen het lokaal en de gang. De wand biedt bovendien mogelijkheden om ruimte te creëren. Het draagt bij aan meerdere doelen, zoals het lekker wegkruipen voor meer concentratie, het in groepsverband werken of het als opbergplaats benutten. Het lokaal vormt met deze klas-poché een goede basis voor de hele schooldag, met een prettige werksfeer en ruimte voor ontspanning. Twee uitersten in één ruimte.

Micro-Studio

Micro-Studio

Falco Fröling

De Micro-Studio die ik heb ontworpen, is een zelfstandig object, dat gebruikt kan worden bij het onderzoeken op locatie. Dit is ontstaan in het verlengde van mijn scriptie over de Genius Loci, de geest van de plek, die staat voor mij voor het karakter van de plek. Een unieke samenstelling van zichtlijnen, materialen, kleuren, en al dat wat die plek bijzonder maakt. Alle karaktereigenschappen die je op de plek vast legt en verzamelt, vormen een basis, van waaruit een ontwerp voor een gebouw in een omgeving of een interieur kan ontstaan. Ik denk dat dit een belangrijke waarde heeft voor de bewoner, wat doorgaans in de praktijk onder de tafel verdwijnt. De Micro-Studio maakt het mogelijk, het verblijf op de plek te verlengen, die plek kun je dan beter onderzoeken en meer mogelijke karaktereigenschappen ontdekken. Dit onderzoek levert de ontwerper op dat de identiteit van de plek meer zichtbaar wordt en gebruikt wordt in het ontwerp. Waardoor herkenning ontstaat.

Neighbourhub

Neighbourhub

Eline van Lohuizen

Lopend door de wijk spreek ik mensen. Mensen die struiken snoeien, die fietsen, mensen die de hond uitlaten, een brief posten. Ik zie ze, maar ze lijken elkaar niet te zien. In deze wijk staat een leeg schoolgebouw. Toen het schoolgebouw nog in gebruik was, zagen deze mensen elkaar daar, kinderen speelden en ouders kletsten. Het was een ontmoetingsplaats voor de mensen uit de buurt. Nu is die plek leeg. De verlaten schoolgebouwen worden afgebroken en vervangen door woningbouw. Ik vind dat de plaats waar mensen elkaar zien en spreken voor iedereen beschikbaar moet blijven. Ik ontwerp een paviljoen waar mensen uit de buurt elkaar kunnen tegenkomen, waar ze kunnen kletsen, zitten, spelen, eten en elkaar helpen. Een plek die niet voorschrijft hoe ze dat moeten doen, maar die de vrijheid geeft om dat zelf te bepalen. Een plek waar het Ik samenkomt met het Jij. Lopend door de wijk zie ik straks mensen die ook elkaar zien.

Kleiner wonen

Kleiner wonen

Ashley Hoekerd

Hoeveel ruimte heeft een mens minimaal nodig om te kunnen wonen? Onze woningen zijn steeds groter geworden, daarentegen neemt het gemiddeld aantal bewoners af. Dit resulteert in overbodige ruimte: de kamer waar nooit iemand komt, de stoel waar nooit iemand op zit, de lamp die nooit aanstaat of de kast met spullen waarvan we het bestaan niet eens meer weten.

De toenemende groep eenpersoonshuishoudens zou kunnen leven met minder spullen en minder ruimte. In een kleine woning ontstaat bovendien een directe lichamelijke ervaring doordat de mens dichtbij de ruimte staat. De werking van licht, schaduw, materiaal en textuur dragen hier aan bij.

Kleiner wonen wordt mogelijk door het verplaatsen van functies en objecten naar de collectieve ruimte. Spullen als een wasmachine, grasmaaier, ladder, tuinslang of boormachine worden gedeeld met meerdere bewoners. Daarnaast is er een grotere ruimte aanwezig voor bijvoorbeeld het vieren van een verjaardag. Dit versterkt de sociale interactie tussen de bewoners.

Grenzen en gevels

Grenzen en gevels

Anne Verheugd

Toen ik een jaar of acht was bouwde ik graag hutten in de opening van een openstaande garagedeur. Lagen textiel en bergen wasknijpers vormden een fort in het te verdedigen grensgebied; de plek tussen mijn thuis en de buitenwereld. Via een geheime ingang bereikte ik een ladder – de uitkijktoren, vanwaar ik geroutineerd de wacht hield. Tot mijn grote vreugde ontdekte ik dat mijn tachtigjarige schoonvader er hetzelfde eigenaardige gedrag op nahield. Zijn focus ligt op het pleintje voor zijn woning en de mensen die het kruisen (de wulpse Française is favoriet) maar gelijktijdig is hij bezig met zijn eigen aanzicht. Zo is de rozentuin in perfecte conditie en prijkt er een godsdienstig boodschap op het raam, in de vorm van een sticker. In mijn scriptie en in mijn kast- en gevelontwerp ben ik op zoek naar die scheidslijn tussen het onbekende en het vertrouwelijke. Het gaat over controle en zicht maar ook over indirecte blootstelling en onverwachte communicatie; spieden en begluren, tonen en verbergen. ‘Wat is een grens?’ is daarin voor mij een actuele en brede vraag en die wij als ontwerpers zorgvuldig moeten behandelen.

Levendige straten

Levendige straten

Aninka Sempel

Aan inrichting van straten bestaat een grote variatie in Nederland. Van een volksbuurt in Arnhem tot aan wijken met villa's in 't Gooi. De Kapelstraat in Arnhem (wijk Klarendal) is een goed voorbeeld van de kille sfeer van een stedelijke omgeving. Bijna elk materiaal in de straat is hard en reageert niet of nauwelijks op zijn omgeving. Het is een straat van het minimale. Mensen leven minder prettig wanneer de woon- en leefomgeving niet aan de behoeften van de bewoners voldoet. Wanneer de geestelijke gezondheid van de stadsbewoners wordt vergeleken met die van mensen die wonen in een natuurlijke omgeving is er een verschil. Het verschil is dat stadsbewoners gemiddeld geestelijk ongezonder zijn. Hoe komt dat, vraag ik mij af. Schijnbaar is hetgeen wat om ons heen gebouwd wordt niet bevorderlijk voor onze gezondheid. Hoe kan de ruimtelijke vormgeving zorgen voor een beter welzijn van de stadsbewoner?

Boekspot 2.0, een huiselijke plaats

Boekspot 2.0, een huiselijke plaats

Cathelijn Donraadt

Het thema huiselijkheid staat centraal in mijn afstuderen. Dit is belangrijk omdat we leven in een wereld waar grootschaligheid de standaard is. Tegelijk streven we naar leven op kleine schaal, om onze leefomgeving persoonlijk te maken. Door huiselijkheid creëer je een omgeving waar mensen een persoonlijke band mee kunnen opbouwen.

Met huiselijkheid bedoel ik het herkennen van patronen van thuis in een andere omgeving. Deze patronen gaan over licht, zicht, geluid en ordening van functies. Daarnaast is het kunnen maken van keuzes belangrijk.

In de Boekspot 2.0 deel je jouw boeken met anderen. Door het delen van boeken en recensies komen mensen samen. Zo ontstaat een plaats waar men elkaar op een andere manier leert kennen. Met huiselijkheid is de Boekspot een persoonlijke en interactieve plaats geworden. Het gaat niet meer over ik en het boek, maar over ik en wat ik achterlaat voor een ander.

Ruimte voor Stilte

Ruimte voor Stilte

Imke van Halen

Wanneer je altijd maar opgaat in de drukte en het leven aan je voorbij laat razen, is er weinig tijd voor jezelf. Het is goed om een moment van rust te pakken, nu we leven in een cultuur van hard werken en het ‘onderste uit de kan willen halen’. Iedereen heeft de ruimte nodig om tot zichzelf te komen. Dit is in mijn ogen een van de belangrijkste dingen in het leven; een fundamentele behoefte. Ik heb een ʻruimte voor stilteʼ ontworpen die in openbare ruimtes geplaatst kan worden, om even weg te zijn van alles. Want, zodra je in een omgeving bent, maak je daar deel van uit en doet dit iets met je, of je dit nou leuk vindt of niet. Daar wil ik mensen een ontsnapping voor bieden: een mogelijkheid om je even terug te trekken en na te gaan waar jij voor staat. Wanneer je daarna weer in de openbare omgeving terugkomt, ben je je meer bewust van wat of wie je bent.

Reconnect

Reconnect

Dieuwertje Vogt

De grens tussen het onbekende van buiten en de veiligheid van binnen wordt vaak gedachteloos gepasseerd. Eigenlijk staan we hier nooit bij stil, maar het is een harde grens en tegelijkertijd een plek waar de potentie van verbinding in verborgen ligt. Dit gaat over de voordeur. Als ontwerper wil ik inspelen op zijn sluimerende mogelijkheden.

De stap naar contact heb ik verkleind en verwerkt in een nieuw ontwerp voor de voordeur. De elementen handeling, plek en comfort komen hier samen. Ze zijn het gevolg van eigen keuzen en bieden ruimte voor contact. Een contact dat fijn en veilig aanvoelt.

Een grens die een plek wordt en aanmoedigt tot een ontmoeting. De voordeur sluit niet alleen af, maar laat de buitenwereld ook (gecontroleerd) binnen. Het wordt een veilige plek waar mensen elkaar ontmoeten.

Zorg vanuit sociale relatie

Esther Kroes

Stel je nu eens voor, je vader bereikt de respectievelijke leeftijd van 80 jaar en heeft steeds meer hulp van anderen nodig. Tegenwoordig is er geen overheidsgeld gereserveerd om hem op te nemen in een verpleeg- of verzorgingstehuis. En nu? Zou jij wachten totdat hij valt, of zou je hem bij jou thuis opnemen door een tijdelijke mantelzorgwoning in je achtertuin te plaatsen?

Momenteel kun je een universele zorgwoning in je achtertuin plaatsen, dat lijkt op een bouwkeet. Deze woning is niet ontworpen voor de zorgverlener en patiënt.

Dit heeft mij geïnspireerd om een woonmodule te ontwerpen voor ouderen waarbij alles in het teken staat van woongemak en een esthetisch aanzicht. De module bestaat uit een slaap-, woon- & sanitair gedeelte. Deze kunnen op verschillende manieren naar wens gecombineerd worden.

De woonmodule is ingericht volgens mijn eigen filosofie, namelijk dat beperkte bewegingsvrijheid leidt tot langer zelfstandig wonen. Dit wordt bereikt door de bewoner een bewegingsruimte te geven van slechts één meter waarbij houvast gevonden kan worden in het interieur. Zo worden de zorgbehoevende en de zorgende beiden ontzorgd.

Bewust werken, de spelregels van

Bewust werken, de spelregels van

Maaike Besselink

Spel.re.gel (de; m; meervoud: spelregels) Regel van een spel

Be.wust.zijn (het; o) Het beseffen en kenen van het bestaan van zichzelf

Door onderzoek te doen naar de ervaring van de kloktijd en deze om te zetten naar een positieve ervaring wil ik als interieurontwerper weer grip krijgen op de stijgende cijfers van psychische aandoeningen onder werknemers. Daarbij is het van belang op tijd te beginnen met volle aandacht en op tijd weer te stoppen. Een theorie die wordt beschreven in het boek van Wil Derkse: Een levensregel voor beginners. Vooral het beginnen van een taak en het tijdig stoppen van deze taak, zal ervoor zorgen dat we elke taak zorgvuldig en vol met aandacht kunnen voldoen en de psychische druk zal dalen.

Ik zie dat als een soort spel van werk en ontspanning, die elkaar, afzonderlijk opeenvolgen. De één bestaande uit een lichamelijke handeling, de ander bestaande uit een geestelijke handeling. Het persoonlijke blad dat hierbij de hoofdrol speelt, zal tijdens het spel mee veranderen met de taak.

Finals 2015 AD

Beauty is Experience

Beauty is Experience

Joris van Buul

Ik ben voor mijn afstudeeropdracht geïnspireerd door de korte film ‘how the blind see beauty’. De gedachte dat ik zelf geen zicht meer zou hebben en alles zou aankomen op mijn andere zintuigen maakte me nieuwsgierig naar de beleef wereld van een blinde. In mijn opleiding werk ik veel vanuit zicht en esthetiek, maar dit keer wou ik daar niet meer op bouwen. In dit ontwerp zijn het de andere zintuigen die vormgeven.

Als je blind bent bestaat je leven voor het grootste gedeelte uit gevoelens. Ik wilde graag een plek maken die aansluit op blinden en slechtzienden, die als het ware een extensie van henzelf vormt. Uiteindelijk ben ik uitgegaan van drie parameters: tast, geluid en zicht. Zicht voor de (slecht)zienden die er ook wonen. Om positief in te haken op de zintuigen die ze wel, vaak extra goed, ontwikkeld hebben, heb ik een ruimte ontworpen waarin ik inspeel op deze zintuigen. De ruimte bestaat uit een patchwork van elementen die je begelei­den door de ruimte vanwege hun veelvormigheid en materiaalgebruik. Bepaalde elementen leiden je door ze te voelen. Andere elementen hebben als doel geluid te absorberen of juist te weerkaatsen. Ook het licht wordt verder de ruimte in gestuurd dan wel diffuus verstrooid.

Social media beheerst ons leven

Social media beheerst ons leven

Anouk Jansen Holleboom

Mensen leven constant tussen twee werelden. De waarde van communicatie verandert in onze huidige samenleving, ze creeërt een virtuele wereld. Mensen zijn online aanwezig in de ruimte, maar fysiek afwezig. Of mensen zijn fysiek aanwezig maar mentaal ergens anders. Het woonconcept is gebaseerd op rechtstreekse interactie, de face to face communicatie. Dit plan zorgt voor een herwaardering van de directe ‘analoge’ ontmoeting. Binnen het ontwerp wordt gespeeld met zichtassen, afstanden tot elkaar en de overgang van de meest intieme zone tot aan de publieke ruimte.

Individueel Samenwonen

Individueel Samenwonen

Joëlle Boers

Tijdens mijn onderzoek naar de kenmerken van Enschede kwam ik tot de ontdekking dat er een grote groep alleenstaanden woont. Groter dan het landelijk gemiddelde. Onze samenleving is vooral gericht op meerpersoonshuishoudens. Winkels verkopen voedsel in onhandig grote hoeveelheden en de woningbouw is veelal gericht op gezinnen. Voor alleenstaanden is vereenzaming een groeiend probleem. Met mijn ontwerp wil ik hier een antwoord op geven. In het concept Individueel Samenwonen wonen alleenstaanden in twee figuurlijke lagen. De schil van de oude ambachtsschool fungeert als gezamenlijke laag met daarbinnen de individuele woningen. De gedeelde ruimte maakt het mogelijk om gezamenlijk op te trekken. De individuele woning biedt niet alleen privacy maar opent ook de mogelijkheid om, bijvoorbeeld door het openen van de gevel, te participeren in het sociale deel. De mogelijkheid om collectieve en privé ruimte met elkaar te verbinden zorgt voor een dynamische verweving in gebruik en verschijningsvorm.

Jesse Bosscher

Het concept is gebaseerd op de tegenstelling tussen twee bevolkingsgroepen. Enerzijds zijn er de early adopters, zij die beschikken over de nieuwste technologieën en altijd online zijn. Anderzijds zijn er de bewuste afhakers, zij die waarde hechten aan het recht en het vermogen tot afsluiting. Beide groepen manifesteren zich in het interieur, waarbij het zichtbaar maken van de overgang tussen de digitale en de analoge ruimte mijn uitgangspunt is.

De gevels van de woningen bestaan uit panelen die naar eigen inzicht door de bewoner samengesteld kunnen worden. Hiervoor heb ik een grid ontwikkeld waarin de panelen kunnen worden geplaatst, waardoor het grid naast een functionele waarde ook een metaforische waarde krijgt. In deze botsing tussen culturen wil ik wrijving en interactie uitlokken, wat een belangrijke bijdrage levert aan het versterken van groepsdynamiek.

Archetype huis

Archetype huis

Iris Holtmaat

Tijdens het onderzoek viel het mij op dat Enschede een stad is vol verschillende culturen. Mensen die er permanent wo­nen maar ook mensen die er tijdelijk verblijven vanwege universiteit of werk. Deze laatste groep bestaat vaak uit jonge buitenlandse ge­zinnen die op zoek zijn naar een plek die zij voor even hun thuis kunnen noemen. In dit ontwerp staan de kinderen centraal, zij zijn de bindende factor doordat ze onbekommerd in het leven staan. Spelende kinderen versoepelen en versnellen de contacten tussen ouders onderling waardoor er een hechte gemeenschap kan ontstaan. Voor een kind, ongeacht uit welke cultuur, is de archetypische woning herkenbaar en straalt ze betrouwbaarheid uit. De stereotype woning vormt de basis voor het ontwerp. Door ze op verschillende manieren te rangschikken en te koppelen ontstaat er een nieuwe “wijk” in het gebouw voor deze woongroep.

Een ontwerp voor mensen met autisme

Een ontwerp voor mensen met autisme

Gert van Dam

De duidelijke bouwstructuur en het rechtlijnige stramien van de Oude Ambachtsschool in Enschede heb ik ge­combineerd met mijn persoonlijke ervaring in pleegzorg op het gebied van autisme. Wie zijn deze mensen? Wat doen zij wanneer ze de leeftijd hebben bereikt om het ouderlijk huis te verlaten en hoe kan interieurarchitectuur bijdragen aan een beter, zelfstandig, functioneren in de maatschappij?

Bij de herbestemming van het schoolgebouw heb ik een woonomgeving ontworpen voor jonge en oude mensen met autisme. Hierbij is gelet op de behoefte aan structuur, regelmaat en een andere vorm van zintuiglijke prikkeling. Binnen de grotendeels bewaarde fysieke structuur van het pand is een nieuw stramien ontwikkeld, bestaande uit verschillende woonunits – gekoppeld aan verschillende levensfases – afgewisseld met punten van sociale interactie en samenzijn. Vanuit de binnenste kern van elke unit – het sanitair – betreedt de bewoner steeds een volgende laag, tot hij of zij zich bevindt in de laag van sociale interactie op weg naar de maatschappij.

Vanwege het feit dat mensen met autisme een andere vorm van zintuiglijke prikkeling nodig hebben is de structuur consequent doorgezet: zowel binnen in de woonunits als in de ruimtelijke beleving van het geheel. Het gebruik van dag- en kunstlicht, het materiaalgebruik en de detaillering zijn hierop gericht.

Backbone - als basis en omhelzing

Backbone - als basis en omhelzing

Chrissy Evers

Dat je een thuis hebt is voor vele mensen de normaalste zaak van de wereld. Een plek om je terug te trekken, waar je jezelf mag zijn en je veilig voelt. Maar wat als dit niet het geval is? Wanneer je thuis geen thuis meer is, waar ga je dan naartoe? Huiselijk geweld is in Nederland een groot probleem waar helaas nog veel taboe op rust. De doelgroep van dit project zijn moeder en kind die uit het verleden stappen doordat zij slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Een backbone biedt elk mens stabiliteit en staat bij mij symbool voor de vertrouwde woonomgeving waar iedereen recht op heeft. Het bestaande stramien vormt de ruggengraat van mijn ontwerp. De sociale interactie tussen moeder, kind en kunstenaar zorgt voor expressie. Kunst als bijdrage aan een groter zelfbewustzijn. De woningen bestaan uit een privé en een semi-openbaar gebied waarbij de moeder en het kind zelf de keuze krijgen te bepalen of en in hoeverre zij naar buiten willen treden om de confrontatie met hun nabije omgeving of de buitenwereld aan te gaan. Het geheel biedt ruimte aan persoonlijke groei en vormt een springplank naar een zelfverzekerde terugkeer in de maatschappij.

Marieke Leene

Mijn afstudeerproject is gebaseerd op ‘the cult of less’, een project dat gaat over mensen die leven met maar 100 spullen. Geïnspireerd door dit idee hoop ik nu ook andere mensen te kunnen inspireren hun levensstijl aan te passen. De bewoners van mijn project worden uitgedaagd meer te delen en minder waarde te hechten aan materiële zaken. Ook de herwaardering van spullen en materiaal is hierbij belangrijk. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van zonne-energie en biogas. De bewoners krijgen een eigen unit. Naarmate je meer spullen voor jezelf wilt houden moet je je unit vergroten. Maar hoe groter je unit wordt, hoe meer gezamenlijke ruimte je inneemt. Hoe meer spullen je gaat delen en in de ‘deelkast’ zet hoe kleiner je unit wordt, en hoe fijner de gezamenlijke ruimte is. Een unit bestaat uit een vast geraamte met een folie erover heen die naarmate je hem verder opblaast, groter wordt. Het uitbreiden kan alle kanten op en je kan hem ook koppelen aan je buren. Je mooie spullen leg je in de deelkast, en iedereen kan daar gebruik van maken. Minder mooie spullen zitten verstopt in de deelkast.

“The world has enough for everyone’s need, but not enough for everyone’s greed” -Ghandi

Wandelgangenzorg | Senioren & Studenten

Wandelgangenzorg | Senioren & Studenten

Relinde van der Horst

Steeds vaker vereenzamen ouderen doordat ze langer alleen thuis wonen. Hun sociale netwerk wordt kleiner terwijl ze vaak hulpbehoevend zijn, hulp die van overheidswege steeds minder wordt geboden. Daarnaast bestaat er een groeiende groep studenten die sociaal betrokken wil zijn, ook buiten hun vertrouwde netwerk. In mijn centrum ontmoeten deze werelden elkaar. Elke woonunit van de senior en die van de student is als een soort buddy project aan elkaar gekoppeld. Mijn doel is om een sociale infrastructuur te creëren. De wandelgangen hebben verschillende ontmoetingsplekken: dynamisch of teruggetrokken. Transparante wanden zorgen voor ‘zien en gezien worden’.

Wandelgangenzorg is over en weer hulp vragen en hulp bieden. Een symbiose tussen jong en oud, gericht op samenleven, samenhang en betrokkenheid.’

Een geschikte woonomgeving bieden

Een geschikte woonomgeving bieden

Debbie Lambrechts

Autisme is een steeds vaker voorkomende diagnose die gesteld wordt bij kinderen. Het zijn kinderen die alle prikkels veel heftiger voelen. Hun zintuigen werken veel sterker en daarom proberen ze zich vaak af te sluiten van de buitenwereld. Op zoek naar een veilige geborgen plek. Vaak leidt dit anders tot frustratie en woede uitbarstingen.

De impact binnen een gezin is hierbij groot en vaak is er veel onbegrip bij andere broers of zussen. Om hierop in te spelen heb ik 6 woningen gecreëerd die voorspelbaar, gestructureerd en overzichtelijk zijn qua architectuur. Dit is iets waar een autist echt behoefte aan heeft. Door hierbij gebruik te maken van natuurlijke, pure materialen en kleuren van het blauw/groene kleurenspectrum, vinden ze veel meer rust in hun omgeving. Het brengt het gezin nader tot elkaar en andere gezinnen die hetzelfde meemaken.

Binnen die structuur bevindt zich een geborgen kern van het gebouw die leidt naar verschillende praktijkruimtes, waar het kind verschillende behandelingen kan krijgen. Het verbindt de gezinnen met elkaar en het is een ruimte die het kind vraagt losser te komen van de structuren. Dit door middel van het spelen en zachtere materialen. Veilig, maar ze worden wel uitgedaagd.

Waar innovatie en creativiteit samen komt.

Moniek Mulders

De oude ambachtsschool werd in het verleden beschouwd als baken voor nieuwe ontwikkelingen en am­bachten. Anno 2015 wil ik deze symbolische functie nieuw leven inblazen. De nieuwe functie van de oude ambachtsschool zal leiden tot een symbiose tussen wetenschappers (innovatieve stad) en de jonge creatieve­ling (creatieve stad). Aan de hand van een flexibel interieur, bestaande uit verplaatsbare wanden, flexibele werkplekken en short-stay woningen, wordt de doorstroom van kennis, innovatie en creativiteit gestimu­leerd.

Ik hoop met mijn herbestemmingsproject een nieuw en langdurig perspectief te bieden aan een stad die constant in ontwikkeling is.

Atelierwoningen

Atelierwoningen

Esther Steenbeek

Een kunstenaar gaat niet met pensioen, hij blijft altijd bezig en wil blijven scheppen totdat het echt niet meer gaat. Het schrikbeeld voor later is dat hij verplicht aan de bingo moet meedoen in een verzorgingstehuis.

Door het ouder worden verkleint de leefwereld van senioren. Dit is voor kunstenaars ook het geval. Hierdoor wordt het steeds lastiger inspiratie op te doen en bezig te zijn met culturele aangelegenheden.

Om de leefwereld voor ‘oude’ kunstenaars zo levendig mogelijk te houden en hen een bron van inspiratie aan te bieden wil ik een generatiewoning creëren, die het mogelijk maakt hun productieve carrière als kunstenaar voort te zetten. Samen wonen en werken zij met kunststudenten waardoor er een verweving ontstaat in de kunsten tussen jong en oud.

Finals 2015 BA

Gewonnen Vorm

Gewonnen Vorm

Hanneke Andringa

Mijlen ver kan ik kijken over de uitgestrekte weilanden. Waar de koeien grazen op de grond, vliegen de grutto’s in de lucht, oude boerderijen verschijnen in het landschap en slingerweggetje nemen me mee van het ene kleine dorpje naar het andere. Maar af en toe duikt er ook iets anders op. Er staan houten of stalen constructies tegen huizen aan.

In noord oost Groningen hebben huizen en mensen last van aardbevingen. Al jaren wordt hier gas gewonnen en al jaren verandert dit gebied en niet in positieve zin. Huizen krijgen scheuren, er ontstaat verzakkingsgevaar en mogelijk zelfs instortingsgevaar. Dat dit een probleem is en een prettige gevoel in het dagelijks leven hindert lijkt mij duidelijk.

Ik kijk nog een keer naar de houten constructie tegen het exterieur, maar is dit eigenlijk niet heel bijzonder? Waar in Nederland zie je dit nou? De constructie krijgt zijn eigen verhaal en lijkt een plek gebonden vormgeving te zijn geworden. En wat als het meer zou kunnen zijn dan die constructie alleen? Zou het ook kunnen samenwerken met het huis en de mensen en weer een aangename leefomgeving kunnen worden?

En dat is waar ik mij mee bezig houd, van iets onprettigs iets prettigs maken.

hannekeandringa.wix.com/gewonnenvorm

Drie verhalen, een appartement

Drie verhalen, een appartement

Liz van den Berg

Meneer Van de Waal is 94 jaar. Hij heeft artrose. Rechts is bijna alle kracht verdwenen, de linkerhand laat hem wat minder in de steek. Hij steekt zelf nog zijn sigaretten op en drinkt zijn kop koffie. Mevrouw Jansen is een vitale vrouw van alweer 99 jaar oud. Ze is niet bang om dood te gaan, maar wel dat de verzorging moet helpen bij haar dagelijkse bezigheden. Meneer Broersen is recent op 82-jarige leeftijd overleden, toen hij Parkinson kreeg was hij 64. Deze ziekte hield voor hem in dat er een vertraging plaats vond tussen lichaam en geest.

In het verzorgingshuis zit iedereen in hetzelfde basis appartement, ongeacht leeftijd, ziekte of fitheid. Zorg wordt steeds meer gestandaardiseerd en hierdoor steeds onpersoonlijker. Deze drie verhalen leiden tot een persoonlijk ontwerp.

Drie verhalen komen samen in een grote installatie.

Het Nest

Het Nest

Arnold ten Katen

Rust pakken wordt steeds belangrijker in het vaak hectische leven van vandaag. Wat heeft men nodig om rust te vinden? De rust pak ik zelf graag in een natuurlijke omgeving, het liefst met een vuurtje er bij om in weg te dromen. Ik ben dan ook van mening dat we de rust kunnen vinden in de natuur, even weer terug naar de basis van ons bestaan.

Dit gevoel wil ik toegankelijk maken voor iedereen, ongeacht waar je woont. Mijn ontwerp biedt een rustplek buiten je eigen huis, niet in een tuin maar een natuurlijke omgeving aan je raamkozijn, het “Nest”. Het Nest geeft de mogelijkheid heerlijk te kunnen ontspannen door een uitstapje te maken uit je gewone dagelijkse thuis. Het maken van vuur en het bakken van brood behoren tot de mogelijkheden. Hierdoor kan je gemakkelijk je aandacht verleggen en ben je bezig met een van de basisbehoeften. Het bereiden van eten met open vuur in een natuurlijke omgeving doet je beseffen wat echt belangrijk is en brengt je dichter bij je zelf.

De organische vormgeving van het nest staat in groot contrast met binnen. Door het verschil in vorm waan je je onmiddellijk in een andere wereld en maakt het dan ook gemakkelijk je aandacht te richten op jezelf.De natuur komt ook terug in de manier van maken, ‘ambachtelijk handwerk’ waar het maken tijd kost en het proces boven het product staat!

Ella Termaat

Een kleine woning die overal zou kunnen staan. Een woning die in contact staat met zijn omgeving.

Met mijn afstudeerproject ben ik gaan onderzoeken hoe een kleine woning, waar die dan ook staat, met elke plek een relatie aan gaat. Het terrein dat ik als case gebruik voor de woningen is het voormalig Zwitsalterrein in Apeldoorn. Hier zie je goed dat de woningen ook voor de omgeving zelf een grote toevoeging zijn. Zo brengen woningen sociale veiligheid en levendigheid met zich mee.

Hoe de verschillende woningen in verhouding tot elkaar staan is belangrijk voor het contact tussen de woningen onderling. Door de woningen op een bijna willekeurige manier op elkaar te stapelen ontstaan er interessante tussenruimtes, en is de een zijn dak opeens de ander zijn tuin.

Door op het terrein te werken sta ik letterlijk met mijn voeten in het werkveld. Het is het zoeken naar een nieuwe manier van ontwerpen, niet vanuit mijn eigen tekentafel maar juist door krachten te bundelen.

Growing Study

Growing Study

Ina Wintels

In een voorgaand semester begon ik met mijn onderzoek of materialen in een bepaalde context associaties kunnen opwekken. Dit heb ik onderzocht naar aanleiding van een negatieve ervaring. De gebruikte materialen bleken inderdaad associaties op te wekken door in te gaan op een fysieke af- of aanwezigheid en een vervreemding in de ruimte. Met dit onderzoek als basis heb ik de voorwaarde gesteld nu een positief gevoel te creëren en dit uit te voeren op ware grote. Het uitgangspunt was hierbij de problematiek, dat wij tegenwoordig steeds meer leven om te werken, in plaats van het werken als natuurlijk proces te zien om te kunnen leven.

Naar mijn mening kan architectuur niet ontstaan zonder zijn omgeving. Bij het ontwerp voor een eenpersoons werkruimte in een achtertuin zie ik de verschillende seizoenen als omgeving. De ruimte is een soort intermediair om jou eigen tuin beter te ervaren. De filosoof Martin Heidegger verklaarde dit fenomeen als volgt: “..wij bouwen een brug om tot de ander kant te komen, maar pas als de brug er is zien wij de rivier.” Architectuur maakt de wereld dus zichtbaar.

De vorm van de ruimte is ontstaan vanuit mijn eigen verlangens tijdens het werken. Verlangens zoals: het zitten / terugtrekken, het staan / strekken en het bewegen in de zin van een stukje te kunnen lopen. De lichamelijkheid komt niet alleen in de vorm terug, maar ook in het gebruiken van de deur, luiken en tafels. Ze beperken of storen de beweging niet, maar laten ze juist natuurlijk zijn.

Ruimte tussen thuis en werk

Ruimte tussen thuis en werk

Charlotte Louter

Continu verandert onze kennis en beleving. Gefascineerd door dit kenvermogen spoor ik als ontwerper verschillende manieren van denken en ervaren aan. Thuiswerken is handig, echter overlappen de gemoedstoestanden van het thuisgevoel en de werkflow. Zo vertelde een thuiswerker:"'s Ochtens rol ik direct uit bed naar mijn laptop, ondanks de slapeloosheid van de werkstress. De enige wijze waarop ik afstand kan nemen van mijn werk is door het verlaten van mijn huis.” Om het thuisgevoel en de werkflow te beschermen, heb ik een tussenruimte ontworpen die afleiding bied. Namelijk door te klimmen wordt je aandacht verlegd naar je eigen lichaam. De tijd lijkt in twee delen geknipt te zijn en maakt je gedachten leeg. Bovenop de tussenruimte bevind zich een neutrale plek, waar je zowel thuis als werk vanuit een ander perspectief ziet. Hier word je uitgenodigd om een pauze te houden, de dag te reflecteren, te plannen of even helemaal niets te doen. Bewust in het hier en nu zijn.

Combineer, eet, speel, werk, klets. Tafel 2.0

Combineer, eet, speel, werk, klets. Tafel 2.0

Martine Geurtzen

Vanuit eigen ervaring binnen mijn werkzaamheden in de horeca heb ik diverse mensen tijdens het eten kunnen observeren. Zij hebben mij inzicht gegeven in het huidige tafelgedrag. Ik zou er voor willen zorgen dat de focus rond de tafel weer meer op elkaar ligt.

Interactie, een mooie wisselwerking van elementen en een stimulerende communicatie tussen mensen. De verschillende ontworpen elementen die je naar eigen behoefte kunt aanpassen maken de tafel speels en voor een grote doelgroep aantrekkelijk. Het diverse materiaalgebruik geven de tafel een eigen identiteit en karakter.

Zij is zoveel meer dan de letterlijke vertaling van een meubelstuk om spullen op te plaatsen. Hoewel men een tafel nog vaak ziet als een opslagplaats, zal zij nuttig bijdragen aan het drukke bestaan van de mens. Ze creëert dan ook onder andere ruimte voor samenspel binnen het gezinsleven terwijl het tevens de perfecte werkplek is. Hierdoor komt de tafel weer centraal te staan in de leefruimte.

De tafel 2.0 stimuleert om weer in contact met elkaar te komen.

Een plek in de maatschappij

Een plek in de maatschappij

Shekinah Wouter

Bij eerder onderzoek naar noodopvang voor asielzoekers heb ik de focus gelegd op hoe men in een massale ruimte toch privacy, stilte en een eigen plek kan hebben. Basis voor opvang is het bed. Als toevoeging hieraan biedt een multifunctionele kast de mogelijkheid tot afzondering en door de bedden en de loopruimte in te kaderen ontstaat er een plek die niet meer toegankelijk ‘lijkt’ voor iedereen.

Iedereen in Nederland verdiend naar mijn mening een goed onderkomen. Ook dak- en thuisloze jongeren. Een plek in de maatschappij, betreft een andere kijk op de herintegratie van dakloze jongeren binnen de Nederlandse maatschappij. Ik wil graag laten zien hoe ik als ruimtelijk vormgever iets toe kan voegen aan een bestaand traject en wat daar de meerwaarde van kan zijn. Door een braakliggend terrein midden in een woonwijk te gebruiken voor het plaatsen van zelfstandige woningen gecombineerd met een moestuin initiatief in de buurt worden jongeren en buurtbewoners bij elkaar en met elkaar in contact gebracht. De jongeren leren nu niet alleen met elkaar om te gaan maar zij integreren tegelijk in een buurt (plek) waar men kennis maakt met de buurtbewoners en zo vertrouwd kan raken met de maatschappij, omdat zij nu onderdeel zijn van die maatschappij. De woning bestaat uit een functionele kern en basisschil waar zowel binnen als buiten nog aan geklust kan worden door de jongeren. Hierdoor bouwen de jongeren iets op en is tevens een stuk eigen identiteit zichtbaar.

Vandaag de toekomst

Vandaag de toekomst

Alexandre de Vos

“Recht overeind op de top van de wereld dagen wij nog één maal de sterren uit!” (Filippo Tomasso Marinetti)

Zwevend over de straten en vliegend door het landschap voel ik me vrij. Muren houden mij tegen en gebouwen sluiten mij op. Opzoek naar vrijheid ontwerp ik de ultieme verplaatsing.

In het begin van de 20ste eeuw vulden de straten zich met machtige stalen wezens. We konden ons opeens verplaatsen met snelheden die we nooit hadden durven dromen. Nu, ruim honderd jaar later zijn deze magische beesten uitgestorven. Auto’s worden elektrisch, luxe en saai. Over enkele jaren hoeven we alleen nog maar een eindbestemming op te geven en meer niet. We raken de spanning van onze verplaatsing kwijt, sterker nog, we staan er niet eens meer bij stil.

Voor mijn afstudeeropdracht ontwerp ik het voertuig van de toekomst. Een voertuig waarmee we vliegen over de straten, op ruim 2,5 meter hoogte, om over iedereen heen te kijken. Sturen doen we door ons lichaam als een vogel naar links of naar rechts te kantelen. Gas geven en remmen gebeurd door het strekken of intrekken van de armen.

Een voertuig dat één wordt met de bestuurder. Een voertuig gericht op de ervaring van de verplaatsing, de verplaatsing van toekomst!

De ruimte waar gedanst wordt

De ruimte waar gedanst wordt

Chris Mulder

“The community inside the space thats helps you, to bring you back in that moment: when you, the dj and everybody involved. It’s you, and them against the world and we survive together.” - Maestro, documentary

In het afstudeer-project van Chris Mulder, combineert hij het vakgebied interieur-architectuur met zijn hobby: het organiseren van het dansevenement Zwoell. In het ontwerp spelen drie thema’s een belangrijke rol; Compositie, Context en Energy of spaces. In deze onderwerpen wordt de link gelegd met beeldende kunst en religie. Zo ontstaan de elementen die samen de ruimte waar gedanst wordt vormen, uit compositie-onderzoeken en wordt de plattegrond van een kerk als inspiratiebron gebruikt om het ontwerp in een context te plaatsen. “Ik zie dansevenementen als nieuwe kerkdiensten, een plek waar mensen samenkomen met een samen gedragen passie. De ruimte waar gedanst wordt, is toepasbaar op poppodia en festivals. De bezoeker wordt onderdeel van de ruimte doordat de elementen rondom de dansvloer zijn geplaatst, ipv dat beeld elementen toegevoegd worden aan een podium. In het thema Energy of Spaces, maakt Chris gebruik van licht en kleur om de ruimte te vullen met energie. A persons aura is not static: it changes according to surrouding. Colour is energy.

Het Leesdoek

Het Leesdoek

Berdien Westerink

Berdien Westerink is al van jongs af aan gefascineerd door taal. “Communicatie maakt ons mensen tot wat we zijn. Daarbij is taal voor ons een belangrijk systeem waarmee we elkaar kunnen begrijpen en betekenis kunnen aanduiden.” Interieurarchitectuur is volgens haar een hulpmiddel om communicatie te stimuleren, te verbeteren en zichtbaar te maken. Ze ziet het als haar taak om dit in haar ontwerpen toe te passen. Communicatie ligt immers aan de grondslag van ons menselijk bestaan. Met haar afstudeerproject kaart ze de leesachterstand bij kinderen in Nederland aan.

Beste vaders en moeders van Nederland,

Uit recente onderzoeken is gebleken dat een grote groep kinderen in Nederland het risico loopt om op latere leeftijd laaggeletterd te zijn. Dat is zorgwekkend!

Daarom is er het Leesdoek die jullie, als ouders, wil aanmoedigen om aan de slag te gaan met het (voor)lezen. Jullie spelen een belangrijke rol in de leesontwikkeling van jullie kind. Het voorlezen heeft namelijk een grote en positieve invloed op de ontwikkeling bij kinderen. Daarbij versterkt voorlezen de band tussen ouders en kind.

Het Leesdoek is een pakket vol met elementen, die meegroeit met de leesontwikkeling van jullie kind. Het dient als herkenningspunt in huis en geeft jullie handreikingen om het boek als een waardevol bezit onder de aandacht te brengen bij jullie kind. Door het Leesdoek raakt jullie kind vertrouwd met het (voor)lezen en neemt dit geleidelijk aan zijn plek in binnen het wonen.

Welkom in de wereld van de boeken!