Who

ArtEZ Interieur Architectuur is uniek in Nederland, omdat we drie interieur opleidingen bieden op verschillende niveau’s (Associate Degree, Bachelor en Master) waardoor de mogelijkheid bestaat om door te stromen naar een volgend opleidingsniveau.

De opleidingen zijn bovendien uniek omdat we onderdeel zijn van ArtEZ; één van de grootste kunsthogescholen in Nederland.

Maar tegelijk, binnen Art Academy Zwolle, ook kleinschalig met veel persoonlijke aandacht voor de student en de mogelijkheid om samen te werken met de andere design- en kunstopleidingen in Zwolle.

De ArtEZ Interieur-opleidingen kijken kritisch naar de omgeving waar ontwerp, ambachtelijkheid, verhalen vertellen en onderzoek altijd een reactie is op de ander of op een maatschappelijke kwestie.. Studeren in Zwolle versterkt deze reflectieve en contemplatieve houding van onze studenten. De opleidingen kennen een groot (internationaal) docententeam, met veel expertise en veelal werkzaam in de praktijk, waarmee we jouw beroepsvaardigheden en je kunstenaarschap naast elkaar ontwikkelen.

BA

De bachelorstudie in Zwolle leidt op tot ruimtelijk ontwerper; van meubel en interieur tot een gebouw en haar directe omgeving. Er is veel aandacht voor de verhouding tussen lichaam en ruimte en voor de verantwoordelijkheid van ontwerpers voor onze omgeving, binnen of buiten, groot of klein. De kennis van ruimte en de kennis van de verhouding van het lichaam tot de ruimte onderzoeken we door het te toetsen aan de werkelijkheid. Door veel op ware grootte te maken en daarop te reflecteren ben je als nieuwsgierig, zelfstandig en betrokken student voortdurend opzoek naar nieuwe ruimtelijke concepten. Na je studie kun je als interieurontwerper aan de slag bij ontwerpbureaus of starten als zelfstandig ondernemer.

Wanneer je nog verder wilt studeren kun je doorstromen naar de master Corpo-real. Na het behalen van het masterdiploma en het doorlopen van een tweejare beroepservaringsperiode kun je je registreren als interieurarchitect bij het Bureau Architectenregister.

Voor meer informatie over aanmelden, open dagen en meeloopdagen: www.artez.nl.

Historie

"Het toekomstige leren gaat niet over de overdraagbaarheid van kant en klare denk-modellen waarvan de uitkomst al bekend is, maar eerder over onvolledig leren, experimenteren en samenwerken."

Henrietta Moore, antropoloog

"Sinds 1978 is aan de Christelijke Academie voor Beeldende Kunsten te Kampen - later onderdeel van de Hogeschool ‘Çonstantijn Huygens’ en nu ArtEZ hogeschool voor de kunsten - een opleiding interieurarchitectuur verbonden. Van meet af aan ontstond de intentie deze opleiding op de kern van het vak te richten en de interieurarchitectuur als professie te ontwikkelen. Het studieprogramma richtte zich dan ook op het interieurontwerpen als zodanig, met architectonisch ontwerpen en meubelontwerpen als flankerende ontwerp vakken.

Het interieur is immers zonder architectonische context nauwelijks voorstelbaar, terwijl het meubel integraal deel uitmaakt van het interieur. Idealiter is in het interieur sprake van wederzijdse doordringing van ruimte en gebruik, binnen en buiten. Oorspronkelijk in aansluiting op de voorbereidende cursus in het algemeen basisjaar, waarin de onderzoekende en experimentele methodiek van het Bauhaus de leidraad vormde, werd ook het interieurontwerpen in de geest van het Bauhaus aangeboden. Niet als een rechtstreekse navolging, maar vanuit de gedachte een gedegen, goed gestructureerde en onderbouwde basis te bieden, die als een geheel kan worden ervaren. Dus niet voortkomend uit toevallig aanwezige deskundigheid waardoor een curriculum uit allerlei ad hoc fragmenten zou kunnen bestaan. De opleiding in Kampen had destijds het grote voordeel op een tabula rasa te kunnen beginnen. Zonder belasting van een bestaand programma, maar wel met het voornemen de student iets aan te bieden waarmee het vak van interieurarchitect als een zelfstandige discipline daadwerkelijk en volwaardig kon worden uitgeoefend. Het uitgangspunt was dat de afgestudeerde goed toegerust dient te zijn wat betreft de praktische en vakmatige kant, maar dat toch steeds de ‘Bildung’ voorop staat, de vorming en wording van de ontwerper tot een zich permanent ontwikkelend, oriënterend en experimenterend vormgever. Zo ontstond een fundamenteel type onderricht, dat een stevige algemene en methodische ondergrond bood."

Wim Prinsen (docent vanaf de start en mede vormgever van de opleiding)

Position

Systematisch ordenen we de kennis over het ‘IN’ op een betekenisvolle wijze. De kennis van ruimte, de kennis van de verhouding van het lichaam tot die ruimte onderzoeken we door het te toetsen aan de werkelijkheid. Door veel op ware grootte te werken, maar ook door veel ruimtes te bezoeken tijdens de buitenlandse studiereizen. Op deze wijze leiden we onze studenten interieurarchitectuur op tot zelfstandige, betrokken en kritische ruimtelijk ontwerpers, die een eigen kijk hebben op ruimte: binnen of buiten, groot of klein, met aandacht voor sociale duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor de omgeving. Onze studenten zijn nieuwsgierig naar mensen en wat hen bezighoudt en ontwerpen vanuit hun behoeften. Omdat de wereld snel veranderd zijn studenten op zoek naar actuele thema’s en maatschappelijke urgenties. Tijdens de studie gaan ze daarbij op zoek naar de grenzen van het vakgebied. Ze werken vanuit een onderzoekende houding, waarbij een nauwe samenhang tussen theorie en praktijk ontstaat.

Het woord interieur is, volgens G.Tyssot ontleent aan het Franse woord ‘Intérieur’ wat ‘binnenste’ betekent. Pas na de tweede helft van de 19de eeuw kreeg het de betekenis die wij nu ook kennen; een verwijzing naar de condities van comfort en geluk in een huis. Daarvoor beschreef het onze persoonlijke, innerlijke gevoelens; onze menselijke ziel.

'Verkenningen naar het IN.'

Het vak van IN_architectuur is een interdisciplinair veld. Het is belanrijk om te kunnen gaan met complexiteit van deel en geheel. Maar ontwerponderwijs kan niet alleen gezien worden als het aanleren van vaardigheden, het is ook een persoonlijk ontwikkelingsproces.

De overgang van de middelbare school of het mbo naar het hbo kunstonderwijs is groot. De student wordt geacht vanuit het informatief leren om te schakelen naar het transformatief leren. Dus in plaats van het vullen van de ‘vorm’ (in-form-atief), leren ze hoe ze de vorm kunnen verschuiven (trans-form-atief). Volgens R. Kegan staat in het transformatief leren de kritische reflectie op de ervaring centraal. Het transfomatieve leren kenmerkt zich bijvoorbeeld door de houding kritisch te staan tegenover autoriteit, gezaghebbende tekst, cultuur, maar evenzeer tegenover de eigen identiteit.

We make doors and windows for a room; But it is these empty spaces that make the room habitable.

Thus while the tangible has advantages; It is the intangible that makes it useful.

section of: Lau Tzu (c. 550 B.C.)
 

Stage

De stage is een aanvulling op het lesprogramma. Binnen de muren van de academie staat de student centraal. Hier krijgt h/zij/hen de ruimte om te experimenteren, nieuwe dingen te ontdekken, fouten te maken.

Tijdens de stage gaat het over de persoonlijke competenties: hoe neem je initiatief binnen een organisatie. Hoe voeg je je binnen een bureau zonder je zelfstandigheid te verliezen. En hoe ga je om met een opdrachtgever. Je leert je vaardigheden toe te passen en maakt kennis met het werkveld. Stageplaatsen variëren van werken als ontwerper binnen een architectenbureau tot meewerken in een atelier van een autonoom kunstenaar of een meubelontwerper.

Studenten liepen bijvoorbeeld stage bij:

 • Atelier van Lieshout
 • Krijn de Koning
 • IM Architecten
 • D/Dock
 • Moriko Kira
 • OIII Architecten
 • Moke Architecten
 • Skets
 • Zenber Interieurarchitectuur
 • OTH
 • Rietveld Architects, New York
 • Studio Libeskind, Zurich
 • Onix
 • Marie José van Hee, Ghent
 • Daf Architecten
 • DAAD Architecten
 • Tinker imagineers
 • IAA architecten
 • de Designfabriek
 • Fabiaan van Seeveren
 • Atelier Dutch
 • Monk architecten
 • Hollandse Nieuwe
 • Tjeerd Veenhoven
 • Kossmann de Jong
 • Annekoos Littel
 • Zofa architecten
 • Claessens Erdman
 • Studio Makkink en Bey
 • Studioninedots
 • Studio Inamatt
 • Studio Groen en Schild
 • Studio MFD

Tutors

Team docenten

Gast- en ouddocenten

 • Ellen Algera
 • Jort van Ast
 • Jopje Bakker
 • Thomas Balke (Duitsland)
 • Andreas Baumann (Duitsland)
 • Jeroen Boersma
 • Dianne Bonnekamp
 • Alexandra Bonazzi
 • Bert Bos
 • Pieter Jan Boterhoek
 • Sander Breur
 • Raoul Bunschoten
 • Karel Buskes
 • Tessa Cats
 • Dienand Christe
 • Isabel Cordeiro
 • Robbie Cornelissen
 • Jacqueline Cové
 • Marie-Anne Defesche
 • Paul van Dijk
 • Martijn Frank Dirks
 • Rene Duursma
 • Katja Efting
 • Judith Erdman
 • Judith Everaarts
 • Tine Groen
 • Johan de Groot
 • Henk de Haan
 • Nelleke Hendriks
 • Rob Hendriks
 • Herman Herzberger
 • Bram van den Heuvel
 • Sophie Hilgerink
 • Rory Hol
 • Richard Hutten
 • Beth Gali (Spanje)
 • Frank Gillick (Duitsland)
 • Thijs Hazeleger
 • Rixt Hoekstra
 • Wendy Jansen
 • Ienke Kastelein
 • Aline te Kiefte
 • Krijn de Koning
 • Dyneke Kuiken
 • Brenda van der Laan
 • Lucien Lafour
 • Jan Lambeck, vanaf oprichting
 • Erno Langeberg
 • Susanne Langenhof
 • Helen de Leur
 • Hans van Lunteren
 • Winny Maas
 • Hans de Man
 • Alex Manassen
 • Susanne van der Meer
 • Hans Meerman
 • Ruediger Meissner
 • Ben Mikx
 • Bertus Mulder
 • Rob ten Napel
 • Jan Nuij
 • Beatrix den Olden
 • Ruud Peters
 • Wim Prinsen, vanaf oprichting
 • Renée van Riessen
 • Ane Rocha (Portugal)
 • Michèle Roelofsma, (Engeland)
 • Jos Roodbol
 • Wim Ros, vanaf oprichting
 • Bram Ruiter
 • Marco Savelsberg
 • Maarten van Severen
 • Thomas Scherzer
 • Mart van Schijndel
 • Gerrit Schilder
 • Menno Schrap
 • Dirk van Sliedregt, vanaf oprichting
 • Eva Spierenburg
 • Annelieke Stimm
 • Peter Thule Kristensen (Denemarken)
 • Gerwin Tiemens
 • Hendrik Jan van der Valk, vanaf oprichting
 • Maarten de Vries
 • Ingrid Wiendels
 • Rikkert Wijk
 • Onno Zijlstra
 • Jan Zwaan

Heeft u bij ons lesgegeven, maar staat u niet op de lijst? Mail ons en we corrigeren het graag.

Colofon

Ontwerp site

Realisatie

Teksten

 • Eric de Leeuw
 • Ingrid van Zanten
 • Jesse van Lienen

Fotografie

 • Christiaan de Bruijne
 • Nico van Maanen
 • Eric de Leeuw
 • Ingrid van Zanten